Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Embellence Group

Embellence Group: Förbättrad efterfrågan

Av Analysguiden
12 mars 20243 min lästid
Omsättningen ökade under Q4 och trots att marknaden är osäker talar mycket för ett starkare 2024. Aktien har återhämtat sig sedan botten men Analysguiden tror det finns mer att ge.

Såg vi vändningen under andra halvåret?

Under fjärde kvartalet 2023 ökade Embellence Group omsättningen med 7,3 procent (varav valuta 1,6%) till 189,8 miljoner kronor (176,9). Ebita-resultatet uppgick till 23,2 miljoner (22), motsvarande en mar­­­ginal på 12,2 procent (12,5). Bäst gick det för Norden som ökade sin omsättning med 15,7% följt av Europa som växte 7,1% och ”Övriga Världen” minskade omsättningen med 4,7%. EBITA-marginalen uppgick till 12,2% och har påverkats negativt av förändrad produktmix.

Tillväxt under 2024 igen? Flera faktorer pekar på det

Embellence avslutade andra halvåret med stigande omsättning och chansen är att vi såg botten under Q2 2023. Även om marknaden fortfarande är osäker så tyder flera saker på att 2024 blir ett bättre år. Bl a lanseringar av nya designmönster i Wall decò och Boråstapeter samt d.ecodura™ vinyltapet som inte längre är petroleumbaserad utan ersatts av biomaterial vilket reducerar CO2-avtrycket samtidigt som hållbarheten bibehålls. Vidare ser det alltmer ut som makroekonomin stabiliseras och hushållens disponibla inkomst ökar genom en minskad inflation, reallöneökningar och räntesänkningar under senare delen av 2024.

Även om dessa positiva tecken kan skönjas är det en relativt osäker makroprognos. Därför ser vi positivt på ledningens fokus på kostnader och diversifiering, såväl geografiskt men även pro­dukt­mässigt som har betalat sig i ökad motståndskraft mot den osäkra konjunkturen. Vi ser det också som klokt att inte göra någon aktieutdelning under året för att ytterligare stärka bolaget, trots att man redan har en klart hanter­bar nettoskuldsättning.

Fortsatt uppsida vid tydlig vändning

Som vi nämnt ser vi flera anledningar som talar för att bolaget växer något under 2024 trots att det utan tvekan finns fortsatta risker givet den makroekonomiska situationen. Den nuvarande värderingen anser vi är rimlig på kort sikt men för den mer långsiktiga investeraren kan det finnas mer att ta, speciellt om man fortsätter sin organiska tillväxt under kommande år. Vi står kvar vid bedömningen att Embellence kommer öka sin vinst under 2024 och om försäljningstrenden vänder mer definitivt under 2024 ser vi fortsatt uppsida speciellt med ett effektiviserat bolag och ett positivt makroklimat. För innevarande år ser vi en vinst på ca 2,5–2,6 kr per aktie och med ett p/e-tal på 10–12 ger det en värderingsnivå på ca 26–31 kronor på ett års sikt.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerEMBELL
Antal aktier22 583 877
P/s-tal0,91
P/e-tal17,24
Omsättning/aktie32,79
Vinst/aktie1,74
BörslistaFirst North Premier
SektorConsumer Goods & Services
P/eget kapital1,63
Eget kapital/aktie18,37
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Embellence Group

Uppdragsanalys

2024-05-24: Embellence Group uppvisar stark tillväxt under det första kvartalet.

Banken överraskades av stark rapport - skruvar upp vinstprognos

Tidningen: "Fått bra betalt med ett välförtjänt kurslyft"