Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Systemair

Systemair: Tredje kvartalet 2024

Av Analysguiden
14 mars 20243 min lästid
Systemair redovisade en rapport som fick ovanligt stor negativ reaktion på aktiemarknaden. Aktien har tagit höjd för ytterligare besvikelse samtidigt som bolaget möter lättare jämförelsetal. Motiverat värde sätts vid 75 kronor.

Ovanligt stor negativ reaktion på kvartalsrapport

Systemair redovisade för verksamhetsåret en rapport som fick ovanligt stor negativ reaktion på aktiemarknaden. Aktien föll med drygt tio procent under mycket stor omsättning. Huvudsakligen är orsaken till besvikelsen att koncensusprognoserna inför rapporten oförklarligen hade reviderats upp. Flertalet analytiker har haft orimligt höga riktkurser på Systemairaktien. Besvikelsen var droppen och de som köpt med för höga förväntningar kapitulerade och sålde.

Nedgången kan också vara en konsekvens av utflöden ur flertalet småbolagsfonder. Till en början säljer dessa sina mer likvida innehav för att senare tvingas sälja de mer illikvida aktierna. Systemair tillhör de senare varvid kursrörelserna blir oberättigat stora när fonderna tvingas sälja för att möta uttagen. Cliens små- och mikrobolagsfond har till skillnad mot andra småbolagsfonder haft inflöden. I Cliens fond är Systemair det tredje största innehavet vilket kan utgöra motvikt mot de andra fondernas uttag. Alecta och SEB Fonder har varit de största köparna samtidigt som Swedbank Robur Fonder sålt.

Tydligen var det stort intresse på webcasten av kvartalsrapporten från utländska investerare. Det utländska ägandet är förhållandevis lågt i Systemair. I NIBE är det utländska ägandet nästan tre gånger så stort som i Systemair.

Tredje kvartalet mötte mycket svår jämförelse

Den organiska försäljningstillväxten de senaste tre kvartalen är i nivå med marknadens tillväxt, fem procent. Sekventiellt ser det svagt ut. Första kvartalet inledde verksamhetsåret med en tillväxt på tio procent, som i det andra kvartalet halverades till fem procent. I det nu redovisade tredje kvartalet var det ingen tillväxt alls. Då skall vi komma ihåg att vi också jämför med ett kvartal förra året då tillväxten var 22 procent. Alltså, mycket svåra jämförelsetal.

Framtidsutsikterna har ljusglimtar

Framöver blir det lättare jämförelser. Den sålda lufkonditioneringsverksamheten ligger med i jämförelsen två månader av tre i nästa kvartal. Systemair anger att framtidsutsikterna att ett antal ljusglimtar ändå finns på horisonten. Den norska verksamheten, en mycket lönsam marknad, hade en väsentligt bättre aktivitet i slutet av kvartalet. Aktivitetsnivå i konsultledet och hos ventilationsentreprenörerna har visat tecken ökad nivå. En mer positiv marknadsutveckling kan komma när centralbankerna väl bekräftar det marknaden redan sett, att inflationen är lägre och därmed sänker de korta räntorna. Ett antal nya orders för intressanta applikationer; datahallar och kryssningsfartyg tecknades under kvartalet. Kursfallet i samband med rapporten innebar att förväntningarna nu äntligen satts ner på Systemair.

Aktiekursen har tagit höjd för ytterligare besvikelse i det fjärde kvartalet samtidigt som det möter lättare jämförelse och mindre valutaeffekter.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerSYSR
Antal aktier208 000 000
P/s-tal1,38
P/e-tal16
Omsättning/aktie57,97
Vinst/aktie5
BörslistaLarge Cap
SektorIndustrials
P/eget kapital3,16
Eget kapital/aktie25,35
Utdelning/aktie1,1
Direktavkastning1,38

Nyheter och analyser relaterade till Systemair

Två nya rekommendationer från Handelsbanken

Omsättning och rörelseresultat under förväntan

Uppdragsanalys

2024-02-27: Förväntningarna på ventilationsföretaget Systemairs Q3 2024 är måttligt försiktiga. Aktien är köpvärd.