Aktiespararna

Aktiespararna förklarar: Aktieåterköp

Av Redaktionen
15 mars 20241 min lästid
Vi går igenom begreppet återköp av aktier.
Aktieåterköp blir allt mer förekommande bland börsbolagen. Men vad innebär det? Aktiespararna förklarar.

Många börsbolag genomför eller har aviserat aktieåterköp. Ett exempel är SEB som just nu genomför återköp av A-aktier för 1,75 miljarder kronor fram till den 19 mars 2024. Men varför görs egentligen aktieåterköp och hur går det till?

  • Aktieåterköp innebär att ett bolag köper tillbaka en del av sina egna aktier på börsen och sedan (oftast) makulerar aktierna.
  • Syftet är att föra över värde till ägarna, det sker genom att antalet aktier minskar vilket ska öka vinsten per aktie och kan då leda till högre aktievärde
  • Aktieåterköp ses ofta som ett alternativ till utdelning där skattefrågan ofta är ett argument för återköp av aktier (ingen kapitalvinstbeskattning)
  • Aktieåterköp ses som friare metod att föra över värde till ägarna än utdelning, bland annat tidsmässigt. Den skapar inte heller samma förväntan på fortsatt hög överföring av kapital som utdelningar gör.
  • Aktieåterköp kan ses som defensiv åtgärd då bolaget inte i stället använder pengarna till tillväxtfrämjande investeringar. Det kan å andra sidan ses som ett tecken på finansiell styrka
  • Studier från USA visar att bolag som genomfört aktieåterköp har överavkastat på börsen de senaste 15 åren.

LÄS MER: Allt om skillnaden på A- och B-aktier

LÄS MER: Aktieutdelning - så funkar det


Förklarande artiklar

Dela med dig