Aktiespararna

Bankerna är vinnarna - siffrorna är urstarka

3 maj 20236 min lästid
Cristofer Andersson om storbankernas rapporter: Stabilt, stabilare, stabilast.

Likt ett mynt har två sidor har de senaste räntehöjningar varit lika prövande och tagande för bankkunderna som de varit tacksamma och berikande för bankerna. När nu samtliga tre av de svenska storbankerna – Handelsbanken, SEB samt Swedbank - rapporterat kan det konstateras att de är såväl relativa som absoluta vinnare.

Under räkenskapsåret 2023 ökade samtliga av Handelsbanken, SEB samt Swedbank sina räntenetton med 43,3 %, 59 % samt 77 %. Det är inget annat än imponerande siffror. Vidare rapporterar samtliga banker ett relativt stabilt provisionsnetto, där Handelsbankens låg på 2 766 msek, vilket förvisso är en minskning med 4 % relativt Q1 2022. Emellertid är det starkt i relation till konjunkturen och de utmanande tider som råder. Hos SEB och Swedbank var samma intäktsben 5 170 msek respektive 3 660 msek, motsvarande en procentuell minskning om -3,9 % respektive -3 %.

En minskning på ett intäktsben är såklart aldrig rolig att se, men sätts storbankernas provisionsprestationer i relation till Nordnet och Avanza, som är mer beroende av provisioner och som fick se dubbelsiffriga nedgångar, blir det synligt hur Handelsbanken, SEB och Swedbank just nu drar fördel av sina breda produkt- och tjänsteutbud.

Tillsammans med andra intäkter gjorde den starka utvecklingen att Handelsbankens, SEB:s samt Swedbanks periodresultat landade på 6 814 msek, 9 393 msek samt 7 560 msek. Detta motsvarar procentuella ökningar om 20 %, 47 % samt 69 %.

Kostnadskontroll

De svenska bankerna är världskända för sina goda kostnadskontroller och under 2022 belönades Handelsbanken med det prestigefulla priset som Europas säkraste bank. Utifrån den nyligen släppta kvartalsrapporten gör banken skäl till sin utnämning. Under det första kvartalet hade man god kostnadskontroll och trots de ökande kostnaderna för den digitala omställningen samt nedläggning och sammanslagningarna av kontoren ökade den med bara 12 %. Addera till detta att kärnkapitalrelationen uppgick till goda 19,4 %, vilket innebär en buffert på fyra procentenheter över myndighetskravet.

Liknande utveckling kan även hittas hos SEB och Swedbank. I förstnämndas fall ökade kostnaderna med 11,6 % samtidigt som kärnkapitalrelationen uppgick till 19,2 %, medan de hos sistnämnda ökade med 30 % och där kärnkapitalrelationen landade på 18,3 %. Hos Swedbank spelar sanktionsavgiften en viktig del och exklusive den steg kostnaderna ”bara” med 11,7 %.

Som kan ses fortsätter bankerna ha god kostnadskontroll samt ha och behålla marginaler till de riktlinjer som de är belagda att förhålla sig till. Sagt med andra ord har bankerna marginalerna på sin sida om den senaste och de eventuella kommande räntehöjningarna gör att kunderna får problem, vilket bland annat och högst sannolikt leder till kreditförluster.

Kreditförluster och kommunikation

På tal om kreditförluster var det även här en ljuv läsning för aktieägarna. Handelsbanken hade en kreditförlustnivå om 0,01 %. Hos SEB var den 0,04 % och hos Swedbank 0,16 %. Förvisso äpplen och päron, men setts dessa i relation till nischbanker, såsom Resurs (3 %) som har en högre grad av konsumentlån, inte sällan till kunder som storbankerna redan kan ha nekat, lockas vi till att ännu en gång applicerade begreppet ”imponerande”.

Beträffande kommunikation kring såväl nuvarande som kommande tider är bankerna restriktiva. Swedbanks VD, Jens Henriksson, betonar den just nu utmanande makroekonomi som råder, vilket också syns när han och banken gör en avsättning om 200 mkr mer än vad deras modeller för eventuella kreditförluster stipulerar. Utöver detta understryker Henriksson vikten av god och nära kundkontakt.

Hos Handelsbanken och SEB fanns liknande tonlägen. Handelsbankens VD, Carina Åkerström, betonar vikten av bankens låga riskvilja och att man såväl historiskt som nu alltid sätter den befintliga nedsidan än potentiella uppsidan i förrummet. Vidare lyfter Åkerström fram den skakiga fastighetssektorn; ”Det stigande ränteläget har i synnerhet påverkat fastighetsmarknaden med anledning av ökade upplåningskostnader när förfallande lån ska refinansieras. I bankens löpande genomgång av exponeringarna mot fastighetsförvaltningsbolag kan vi fortsatt konstatera att kreditkvaliteten är god.”

Kostnadskontroll och goda finanser är vad som även dryftas av Johan Torgeby, VD på SEB. ”Vi fortsätter att vara en av de mest välkapitaliserade och lönsamma bankerna, med omfattande likviditet, i Europa.”

Slutsatser

Bankerna kom verkligen med siffror som i basket skulle tituleras som ”slam dunk”. Inte bara är de vinnare av stigande räntor, utan det öppnas nu även upp möjligheter för kreditgivning, inte minst mot fastighetssektorn. Vill det sig väl kan lån till denna sektor om ett par, tre, fem år ha visat sig som inget annat än genidrag.

Som investerare är det dock viktigt att ständigt beakta kostnadssidan samt hur banktrion, men framför allt Swedbank, står sig på bolånemarknaden. Kampen om kunderna är redan nu igång, men den kommer att intensifieras – inte minst när Riksbanken den 26 april höjde styrräntan med ytterligare 50 baspunkter.

LÄS MERAktien totalrasat - men här finns mycket som lockar

LÄS MERExperten: Här är de mest köpvärda investmentbolagen

Dela med dig