Aktiespararna

Experten om makrosiffran: Stor lättnad för Riksbanken

Av Elin Hanspers
28 februari 20243 min lästid
SEB:s Robert Bergqvist.
Dagens makrosiffror ses av storbankerna indikera en inflation runt 2% .

Konjunkturinstitutets Barometerindikator sjönk till 90,5 i februari från 90,6 i januari. Överlag ses små förändringar, förutom för bygg-och anläggningsverksamhet, där indikatorn ökade med drygt tre procentenheter. Vidare skriver KI att försäljningspriserna i näringslivet som helhet väntas öka i mindre utsträckning jämfört med i januari.

"Planerna för försäljningspriserna ligger nu endast något över det historiska genomsnittet. Senast företagens prisplaner var så här låga var i mars 2021 och innan månadens undersökning hade prisplanerna varit ungefär oförändrade fem undersökningar i rad", skriver Konjunkturinstitutet.

SEB:s seniora ekonom Robert Bergqvist ser detta som positiva besked för inflationen.

”Stor lättnad för Riksbanken i dagens KI-barometer. KI:s rubrik: "Prisplanerna nära det normala" "Planerna för försäljningspriserna ligger nu endast något över det historiska genomsnittet." Det indikerar en inflation nära 2% - stabilt & riktigt bra”, skriver han på X, tidigare Twitter.

Handelsbanken ser också dagens KI-barometer som en lättnad för Riksbanken.

”Sammantaget pekar barometern på ett fortsatt inflationsfall, vilket innebär att Riksbanken kan släppa på bromsen. Vår prognos är att Riksbanken kommer börja sänka räntorna I juni”, skriver de.

Producentpriserna sjönk i årstakt

Under onsdagen publicerades dock inte bara Barometerindikatorn, utan även SCB-siffror om producentpriser och handelsbalans.

Vad gäller de svenska producentpriserna sjönk de på årsbasis med 2,3%. I månadstakt var priserna upp med 0,3%. På exportmarknaden sjönk priserna med 0,6% och på importmarknaden sjönk de med 1,5%. På hemmamarknaden steg priserna med 1,1%.

Robert Bergqvist kommenterar även producentpriserna och påverkan på inflationen:

”Högre PPI-utfall än väntat för jan. Stökig månad. Producentpriser fortsätter falla i årstakt. Starkare krona & lägre energi/råvarupriser ger företag utrymme att genomföra bara små, kanske t o m inga, prishöjningar 2024. PPI-siffran lägger grund för KPI-inflation som kan sjunka”, skriver han.

Nordea pekar också i en kommentar på morgonen på att låga global prispress och en stabiliserad krona betyder att priserna på varor kan sjunka.

”Därmed är det enda kvarvarande inflationsproblemet för Riksbanken tjänsteinflationen, vilken även den troligtvis kommer att sjunka”, skriver de i en kommentar.

LÄS MER: Vice riksbankschefen utesluter inte en sänkning redan i mars

LÄS MER: Inflationen högre än väntat - men flera spår ändå räntesänkning i majDela med dig