Aktiespararna

Experterna om inflationen: Allt som glittrar är inte guld

Av Elin Hanspers
14 mars 20243 min lästid
Swedbanks chefekonom Mattias Persson, Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson, SEB:s chefsstrateg Olle Holmgren och Handelsbankens prognosansvarige seniorekonom Johan Löf.
Inflationen i februari kom in under förväntan. Storbankerna pekar i sina kommentarer på livsmedelspriser som var lägre än väntat, men en tjänsteinflation som var högre än prognostiserat.

Inflationen i Sverige ökade mindre än väntat i februari. På årsbasis steg KPI med 4,5%, att jämföra med väntade 4,7% och januarisiffran på 5,4%. KPIF landade på 2,5%, ned från januarisiffran 3,3% och väntade 2,8%.

KPIFXE sjönk samtidigt från 4,4% i januari till 3,5% i februari.

Swedbank, som trodde på en KPIF 2,6% på och en KPIFXE på 3,6%, skriver att det svenska inflationstrycket fortsätter lätta och att indikatorer pekar på att detta kommer att fortsätta under kommande månader.

”Riksbanken har signalerat att en räntesänkning under första halvåret inte kan uteslutas om inflationsutsikterna fortsätter vara gynnsamma och det ser mer och mer sannolikt ut att detta är fallet. Vi håller fast vid att Riksbanken börjar sänka i maj, men riskerna lutar fortfarande mot senarelagda sänkningar, som för alla centralbanker, skriver de.

Lägre priser på livsmedel än väntat

Nordeas prognos låg på KPIF på 2,5% och KPIFXE på 3,5%. I en kommentar skriver banken att kärninflationens sammansättning var något annorlunda än väntat, samtidigt som priserna på livsmedel och övriga varor var lite lägre än banken prognos.

“Sammantaget var tjänsteinflationen högre än prognostiserat, vilket skulle kunna få Riksbanken att tveka något. Dock är den totala inflationen lägre än Riksbankens prognos och det finns nedsidesrisker vad gäller varuinflationen. Den övergripande bilden är att inflationen normaliseras, vilket gäller även tjänstepriser. Dessutom är tillväxt och inhemsk efterfrågan trög. Vi tror på en första räntesänkning från Riksbanken i maj”, skriver Nordea.

Även SEB, som prognostiserade att KPIF skulle komma in på 2,7% och KPIFXE på 3,6%, pekar på att priserna på livsmedel och andra varor kom in lite lägre än väntat. De pekar på att en räntesänkning i maj är trolig, men att inflationen måste fortsätta gå ned samtidigt som Riksbanken noga tittar på hur den europeiska centralbanken ECB kommer agera framåt.

“Det är troligt att Riksbanken indikerar en relativt hög sannolikhet för en räntesänkning i maj eller juni i den penningpolitiska rapporten som presenteras den 27 mars. Den något lägre inflationstakten idag stödjer vår prognos om en räntesänkning i maj men det finns fortfarande en möjlighet att en räntesänkning blir försenad”, skriver de.

Handelsbanken, med de högsta prognoserna på 2,9% för KPIF och 3,7% för KPIFXE, skriver att “allt som glittrar inte är guld” och pekar på att den lägre inflationen berodde på att de volatila frukt- och grönsakspriserna sjönk och att varupriserna utvecklades svagt. Samtidigt steg tjänstepriserna mycket mer än banken väntat sig, vilket anses vara ett bekymmer för Riksbanken.

“Det finns inget överhängande hot mot den svenska ekonomin, så det är ingen brådska att sänka styrräntan. I det här läget ser vi inte att Riksbanken inleder sin sänkningscykel innan de stora centralbankerna”, skriver de och upprepar sin prognos om en första sänkning i juni.

LÄS MER: Inflationen i februari lägre än väntat - "vägen öppen för majsänkning"

LÄS MER: Experten om makrosiffran: Stor lättnad för Riksbanken

Dela med dig