Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-31

Grundskola: Att tänka på vid aktieköp - Del 2

wysiwyg_image

Vill du läsa del 1 igen? Klicka här

Konjunkturen påverkar konsumenternas efterfrågan på företagens produkter och därmed också den ekonomiska utvecklingen. Oro för en svag utveckling på arbetsmarknaden får folk att spara i stället för att konsumera.

Konjunkturen påverkar även inflationsförväntningarna och räntenivåer. Höjda räntor minskar företagens investeringar och konsumenternas benägenhet att låna för att konsumera eller köpa aktier. Ekonomin går då i stå. Men även statsfinansiella kriser kan få folk att sluta konsumera och därmed bromsa en konjunkturuppgång – även om räntorna skulle vara ultralåga, som nu.

Konjunkturutvecklingens kortsiktiga svängningar kommer även framöver att ha betydelse för aktiemarknaden. Det har hittills oftast varit lyckosamt att köpa aktier när det ser mörkt ut och sälja när allt ser bra ut. Men det är inte lätt för folk att köpa aktier när allt målas i svart. Några lyckas sätta sig över sin nervositet, men långtifrån alla. Och inte många kan förmå sig till att sälja sina aktier när alla är positiva …

I ett längre perspektiv, kanske tio år eller mer, avgör andra faktorer tillväxten i ett företag. (Den som inte har en positiv syn på dessa faktorer bör fundera på om han/hon över huvud taget ska äga aktier i ett långsiktigt perspektiv.):

  • Teknikutvecklingen
  • Nya marknader
  • Globaliseringen
  • Förtroende för banker och nationer

En annan väsentlig faktor för aktiemarknaden är kapitalflödet, från såväl inhemska som utländska placerare. Det externa kapitalflödet är dock flyktigt. En relativt stark tillväxt i en region eller i ett land lockar kapital, vilket ger ett positivt kapitalinflöde och stigande aktiekurser. Stort utlandsberoende innebär dock en hög risk, och redan en liten störning kan få stora följder i form av kapitalutflöde och fallande börskurser.

Även om konjunkturen och kapitalflödet gynnar kursutvecklingen är frågan vilken aktiemarknad som gynnas mest; Sverige är ju inte den enda marknaden att placera i, och allt fler marknader öppnas för investerarna. Risken för politiska ingrepp, statsfinanser, den reala ekonomin och branschfördelning är några faktorer som har betydelse för hur investerarna agerar.

Läs del 3 här

Källa: "Vinnande strategi för dina aktieplaceringar" av Fredrik Strandberg och Christer Veijalainen 2001

Författare Redaktionen