Aktiespararna

Hushållen allt muntrare - men KI-barometern backar

Av Elin Hanspers
30 maj 20242 min lästid
För åttonde månaden i rad pekar hushållens stämningsläge uppåt. Barometerindikatorn minskade dock något.

Barometerindikatorn minskade i maj med 0,9 enheter till 94,0 och pekar fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt i den svenska ekonomin.

Dock steg hushållens konfidensindikator med 2,5 enheter till 91,3. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, ökade betydligt mer än makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin. Mikroindex steg med 3,6 enheter till 84,4 och makroindex med 0,4 enheter till 99,2.

Efterfrågeläget dämpat

Konfidensindikatorn i näringslivet minskade från 96,2 i april till 94,6. Efterfrågeläget är oförändrat och är fortsatt mer dämpat än normalt.

Samtliga sektorer i näringslivet rapporterar att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna. Anställningsplanerna i näringslivet är oförändrade från april och pekar på en liten ökning av personalstyrkan de kommande tre månaderna

Vidare är prisplanerna i näringslivet de kommande tre månaderna oförändrade sedan förra undersökningen. Företagen tror i något mindre utsträckning än normalt på ökade försäljningspriser.

Överlag ses små rörelser för de olika sektorerna i näringslivet.

För tillverkningsindustrin minskade konfidensindikatorn med 2,1 enheter till 98,5. För bygg och anläggningsverksamhet minskade indikatorn med 1,4 enheter.

Detaljhandeln såg en betydlig större minskning. Här minskade indikatorn med hela 9,6 enheter till 92,3.

Tjänstesektorn var den enda sektorn i näringslivet som steg något. Konfidensindikatorn steg här från 94,0 till 94,3.

Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson kommenterar siffrorna och menar att de var i linje med förväntningarna.

"Indikatorerna pekar på en låg inflation, trots kronförsvagningen i början av året. Hushållen är mindre pessimistiska, vilket är uppmuntrande för tillväxtutsikterna, men det minskade stämningsläget i näringslivet visar att företagen inte är utom fara än. Vi ser fler räntesänkningar detta år än vad Riksbanken signalerar, även om en junisänkning är mindre trolig med anledning av Riksbankens signaler", skriver han.


LÄS MER: Sveriges BNP ökade oväntat

LÄS MER: Räntesänkningarna närmar sig med stormsteg


Makroanalyser

Dela med dig