Aktiespararna

Klar majoritet för förslag om 300 000 skattefritt i ISK

Av Redaktionen
15 april 20243 min lästid
Aktiespararna uppmanar regeringen till ytterligare reformer i ISK .
En stor majoritet av remissinstanserna är för regeringens förslag att införa ett grundavdrag på 300 000 kronor i ISK. Aktiespararna är också för förslaget men vill att regeringen går vidare och också återställer schablonbeskattningen till de ursprungliga nivåerna.

Regeringen har föreslagit att de första 300 000 kronorna på ISK-sparande ska vara skattefria. Förslaget gick i höstas på remiss till ett antal instanser, däribland Aktiespararna.

När remissvaren nu sammanställts kan konstateras att en övervägande majoritet, 16 av 23, ställer sig positiva tillförslaget. Bland de som är för ett grundavdrag finns förutom Aktiespararna bland andra Finansbolagens förening, Svenskt näringsliv och Sparbankernas Riksförbund. Även instanser som Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen, Konkurrensverket och Skatteverket är positiva utifrån perspektivet att de i stort inte har något att invända mot förslaget.

Aktiespararna: Bra men inte tillräckligt

Endast fem är emot förslaget – Ekonomistyrningsverket, LO, TCO, Konjunkturinstitutet, SACO – och då bland annat med motiveringen att förslaget mest blir en skattesänkning för de som redan har ett stort sparande.

Aktiespararna skriver i remissvaret att ”det nu förslagna grundavdraget är således såväl välkommet som välbehövligt och brådskande, men inte tillräckligt”.

Aktiespararna uppmanar regeringen till ytterligare reformer i ISK där i första hand villkoren för schablonavkastningen bör återställas till de ursprungliga.

Sedan tillkomsten har villkoren för ISK vid två tillfällen förändrats genom att den procentuella schablonavkastningen, som vid tillkomsten av ISK var satt till statslåneräntan, har höjts. 2016 höjdes den till statslåneräntan plus 0,75 procentenheter och 2018 till statslåneräntan plus 1 procentenhet. Därtill kan schablonavkastningen sedan 2016 inte understiga 1,25 procentenheter.

"Jag noterar att de remissinstanser som avstyrker förslaget om lägre skatt på ISK inte haft några synpunkter på att skatteuttaget ökat med 8 miljarder under 2023 och med ytterligare 3 miljarder under 2024. För en del är ett högt skatteuttag på sparande helt enkelt inget problem. Då är det en ”kostnad” att sänka skatten på sparande. Jag ser det tvärtom, sparande är något som ger människor trygghet och frihet och borde därför uppmuntras mer. Regeringens förslag är i detta avseende ett steg i rätt riktning", säger Joacim Olsson, Aktiespararnas vd, i en kommentar.

LÄS MER: "Spararna kan ta för stor risk”

LÄS MER: Regeringen vill göra del av ISK skattefritt


ISK

Dela med dig