Aktiespararna

KI: Sverige fortsatt i lågkonjunktur nästa år

Av Jessika Bouveng
19 juni 20241 min lästid
Konjunkturinstitutet ser fortsatt lågkonjunktur i Sverige.
En ökning av hushållens konsumtion mot slutet av året - innan dess fortsätter den dock att utvecklas svagt. Det skriver Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos.

Enligt Konjunkturinstitutet (KI) befinner sig Sverige fortsatt i en lågkonjuktur nästa år. Den kommer dock att bottna under 2024.

Vidare bedöms den höga tillväxten i Sverige under det första kvartalet ha varit tillfälligt och KI spår att BNP ökar med 1% i år och 2,2% nästa år. De förra prognoserna, från 26 mars, var 0,8 respektive 2,5%.

Fler räntesänkningar från Riksbanken

Sett till inflationen menar KI att den kommer hamna under 2% under årets andra halva och även under nästa år. KPIF-måttet, som Riksbanken tittar noga på, spås visa en ökningstakt på 1,8% i år och 1,6% nästa år. Tidigare KPIF-prognoser var 1,9 respektive 1,5%.

"Riksbanken fortsätter därför att sänka styrräntan framöver. Prognosen innebär att styrräntan sänks till 3,0 procent i slutet av 2024 och vidare till 2,25 procent i maj 2025", skriver Konjunkturinstitutet.

Slutligen spår KI att arbetslösheten i landet fortsätter att stiga. Under 2024 kommer den att nå en topp om 8,5% vilket är en mindre höjning från den tidigare prognosen.

LÄS MER: Högre inflation än väntat - "Bittert bakslag"

LÄS MER: Expert: Tung höst för svenska bolag - konkurserna kan förvärras

Marknadsanalyser

Dela med dig