Aktiespararna

Ny prognos: Så låga är bolåneräntorna 2025

Av Elin Hanspers
22 februari 20242 min lästid
Robert Boije, chefsekonom på SBAB.
Inflationsmålet är i praktiken uppnått, skriver SBAB, som därför ser kommande räntesänkningar ner till 2,75% under 2024. Det lär betyda att de rörliga bolåneräntorna är under 4% i början på 2025, enligt banken.

Efter ett tufft 2023 väntas hushållens konsumtion ta fart igen under 2024, skriver SBAB. Detta till följd av stigande reala hushållsinkomster som drivs av löneökningar och en inflation som ligger marginellt över Riksbankens mål om 2%.

”Löner som ökar mer än inflationen gör att hushållens köpkraft tar ett litet glädjeskutt efter två tunga år. Det borgar för en ökad hushållskonsumtion under året som motverkar den negativa effekten på BNP av fallande investeringar”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

LÄS MER: Experterna: Så låg kommer boräntan att bli totalt - det blir det nya normala

Så låg är styrräntan i slutet på 2024

Vidare skriver SBAB att det mesta pekar på att inflationsmålet i praktiken redan har uppnåtts. Riksbanken väntas därför börja sänka räntan i maj stegvis ned mot den neutrala nivån – alltså den nivå som styrräntan bedöms ligga på när inflationen befinner sig på målet. Sammanlagt väntas fem räntesänkningar i år och räntan väntas ligga på 2,75% i slutet av året.

”Vi har under lång tid argumenterat för att det underliggande inflationstrycket i svensk ekonomi, bedömt utifrån månads- och inte årsinflationen, toppade redan sensommaren 2022 och sedan dess varit på tydlig nedgång mot målet. Redan i september argumenterade vi för att det fanns goda skäl att sänka styrräntan före sommaren i år. Det är glädjande att se att Riksbanken nu verkar göra en liknande bedömning. Sen återstår det att se hur många räntesänkningar det blir under året med tanke på de geopolitiska riskerna i vår omvärld som med lite otur kan kasta grus i maskineriet”, säger Robert Boije.

Rörliga bolåneräntor under 4% i början på 2025

I början av 2025 väntas de rörliga bolåneräntorna ligga under 4%. I januari 2026 bedöms den rörliga bolåneräntan ligga runt 3,3%. Bostadspriserna väntas öka med 2% under 2024, för att stiga lite mer åren därefter. Detta i takt med att tillväxten i realinkomsterna tilltar och de långa bolåneräntorna faller tillbaka.

LÄS MER: Inflationen högre än väntat - men flera spår ändå räntesänkning i maj

LÄS MER: Ökad optimism om bostadsmarknaden

Dela med dig