Aktiespararna

Platzer ökar förvaltningsresultatet

Av Finwire/Redaktionen
17 april 20242 min lästid
Fastighetsbolaget Platzer redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Platzers hyresintäktern steg till 404 miljoner kronor (350), en ökning med 15,4% mot föregående år.

Driftnettot ökade till 313 miljoner kronor (266), en ökning med 17,7% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 169 miljoner kronor (161), en ökning med 5,0% mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -38 miljoner kronor (0). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 109 miljoner kronor (-87).

Resultatet före skatt var 279 miljoner kronor (31).

Resultatet efter skatt blev 230 miljoner kronor (27), en ökning med 751,9% mot föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 1,92 kronor (0,23), vilket innebär en ökning med 734,8% mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, låg på 120,87 kronor per aktie (129,31) per den 31 mars.

Nettouthyrningen var positiv med 3 miljoner kronor i kvartalet.

Överskottsgraden var 77% (76) och den ekonomiska uthyrningsgraden 93% (92).

"Vårt fokus på kund och kassaflöde är alltjämt vårt viktigaste och jag gläder mig åt att vi ökar våra hyresintäkter på totalen med 15 procent och att organisationens dedikerade arbete syns i siffrorna. Vi har också en fortsatt positiv nettouthyrning om 3 miljoner kronor", kommenterar vd Johanna Hult Rentsch i delårsrapporten.

Platzer hyrde under första kvartalet hyrde vi ut 22 000 kvadratmeter inom logistikfastigheter, varav 15 000 kvadratmeter till Volvo Cars i Sörred Logistikpark.

"Det konstateras ökande kontorsvakanser i flera större städer medan Göteborg går i motsatt riktning. I CBD har ökningen upphört och i övriga innerstaden, där den största delen av all nyproduktion skett, vänder vakansnivåerna ner. Vi befinner oss alltjämt i en lågkonjunktur och är ödmjuka för att vissa branscher har det tufft medan andra går bra", kommenterar vd.

LÄS MER: SHB sänker flera fastighetsaktier – men här är favoriterna

LÄS MER: Åkerström avböjer ytterligare styrelseuppdrag - risk för jäv

Dela med dig