Aktiespararna

Riksbanken om fastighetsbolagen: "Fortsatt sårbara"

Av Jessika Bouveng
29 maj 20242 min lästid
Erik Thedéen är riksbankschef.
Situationen för fastighetsbolagen har förbättrats men flera av dem är fortsatt sårbara, menar Riksbanken. Flera åtgärder bör vidtas för att situationen ska stabiliseras vidare.

Riksbanken skriver idag i ett pressmeddelande att lägre inflation och förväntningar om räntesänkningar på de globala finansiella marknaderna har bidragit till att de finansiella förhållandena stramas åt mindre. Detta minskar också riskerna i närtid.

“Osäkerheten är dock stor och om styrräntorna förblir höga länge, skulle det öka pressen på det finansiella systemet. Dessutom är de geopolitiska riskerna fortsatt höga, vilket även bidrar till cyberrisker”, skriver banken vidare.

Fastighetssektorn fortsatt sårbar

Riksbanken menar att det svenska finansiella systemet har klarat sig bra men för vissa sektorer har utmaningarna varit stora, inte minst för fastighetssektorn. Riksbanken anser dock att situationen har förbättrats för bolagen om man jämför med den förra stabilitetsrapporten.

“Finansieringsvillkoren på obligationsmarknaden är mer fördelaktiga och fler fastighetsföretag har gett ut obligationer”, står det i pressmeddelandet.

Samtidigt noterar Riksbanken att många fastighetsföretag har låga finansieringskostnader jämfört med marknadsräntorna och i takt med att de förnyar sina banklån, obligationer och räntederivat kommer deras finansieringskostnader att stiga.

Enligt Riksbanken bör därför sårbara bolag i sektorn fortsätta att stärka sin balansräkning och minska sitt risktagande. En ökad transparens anses också vara viktig.

LÄS MER: FI: Sektorn mår bättre men faran är inte över

LÄS MER: Thedéen: På väg in i en ny fas

Marknadsnyheter

Dela med dig