Aktiespararna

SEB: Inflationsdata indikerar augustisänkning

Av Jessika Bouveng
22 maj 20242 min lästid
Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB.
Svenska inflationsdata indikerar att Riksbanken sänker styrräntan i augusti. Det skriver SEB i marknadsbrevet Ögat. Banken ser också en potentiell konsolidering på aktiemarknaden efter rekordrusning - och att bankaktier kan vara vinnarna under rådande makrobild.

Svensk inflation med volatila priser på utlandsresor överraskade på nedsidan i april och om trenden fortsätter kan inflationen i alla fall tillfälligt hamna under målet. Det skriver SEB.

"Vi tror att Riksbanken sänker styrräntan i augusti och räknar med totalt fyra sänkningar till 3,00 procent i slutet av i år.”

Riksbankens egna prognos är att det blir två räntesänkningar under 2024. SEB menar att en sänkning i juni inte kan uteslutas men då krävs en lägre inflation i maj än bankens egna prognos.

Riksbankschef Erik Thedéen har tidigare sagt att en sänkning i juni inte är aktuell.

Fördel bankaktier givet makrobilden

De nordiska aktiemarknaderna har nått nya rekordnivåer och vad som tagit oss hit skriver SEB är just förväntningar om lägre räntor och nya rekordvinster.

”Höga värderingar och inslag av geopolitiska risker gör dock marknaden mer känslig för bakslag och en period av konsolidering kan nu vara nära förestående.”

Då ränteutsikterna har förändrats med en förväntan om en mindre och långsammare räntenedgång menar SEB att bankaktier för tillfället är särskilt attraktiva.

”Den makrobild vi nu ser, med en viss återhämtning i ekonomisk aktivitet kombinerat med en mindre nedgång i styrräntorna är därmed närmast idealisk för bankernas vinstutsikter”.

Banken skriver samtidigt att det stöd som exempelvis fastighetsbolag och konsumentvarubolag kan förväntas få från fallande räntor blir mindre än vad som förväntades för bara ett par månader sedan.

LÄS MER: Thedéen: På väg in i en ny fas

LÄS MER: Prognosen: Inflation på 1%

Dela med dig