Aktiespararna

Sjunkande BNP för tredje kvartalet i rad

Av Elin Hanspers
29 februari 20242 min lästid
Hushållens reala disponibla inkomst minskade med 0,3% jämfört med motsvarande kvartal 2022.
Sveriges BNP minskade med 0,1% under fjärde kvartalet, säsongsrensat och jämfört med kvartalet innan.

Enligt Bloomberg väntades en uppgång med 0,1% på kvartalsbasis, skriver Finwire. BNP-indikatorn visade också på en uppgång med 0,1%. Dock pekade Riksbankens prognos på en nedgång på 0,4% och Nordea påpekar i en kommentar att även de trodde på en större nedgång.

”Vi väntar oss att Riksbanken sänker räntorna i maj och ser en ränta på 2,50% vid slutet av året. Hökaktiga signaler från andra centralbanker betyder att det just nu finns uppsidesrisker för vår Riksbanksprognos”, skriver de.

Främst förklaras nedgången av minskade fasta bruttoinvesteringar och nettoexport, skriver SCB.

Kalenderkorrigerat och jämfört med fjärde kvartalet 2022 minskade BNP med 0,2% och BNP för helåret 2023 minskade med 0,2% jämfört med helåret 2022.

"BNP minskade för tredje kvartalet i rad. Nedgången förklaras till stor del av minskade investeringar i immateriella tillgångar och bostäder samt av en stigande tjänsteimport. Efter fem kvartal av minskningar så ökade däremot hushållens konsumtionsutgifter", säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna.

Hushållens konsumtion ökar

Under kvartalet ökade den offentliga konsumtionen med 0,5%. Hushållens konsumtion ökade också - med 0,7%. Det som bidrog mest till uppgången var ökade utgifter för bostäder

Hushållens reala disponibla inkomst minskade dock med 0,3% jämfört med fjärde kvartalet 2022.

Exporten sjönk med 0,1% samtidigt som importen steg med 0,9%. Sammantaget påverkade exportnettot BNP negativt med 0,5 procentenheter.

Fasta bruttoinvesteringar backade med 1,8% och näringslivets förädlingsvärde minskade med 0,2%. Lagerinvesteringarna drog emellertid upp BNP-utvecklingen med 0,5 procentenheter.

LÄS MER: Experten om makrosiffran: Stor lättnad för Riksbanken

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.


Dela med dig