Aktiespararna

Storbankens prognos: Fed sänker inte förrän i september

Av Elin Hanspers
16 februari 20242 min lästid
Nordea tror nu att den amerikanska centralbanken Federal Reserve kommer att vänta till i september med att sänka räntan.

I en makroanalys skriver banken att de ändrat sin prognos för en första räntesänkning från mars till september. Dock pekar de på att det finns risker åt båda hållen.

Nordea skriver att inflationssiffrorna för januari är en stark påminnelse om att det amerikanska inflationsproblemet inte är löst. Inflationen för januari, mätt som KPI, hamnade på 3,1% i årstakt i januari. Det var lägre än föregående månads 3,4% men högre än väntat. Enligt Bloomberg analytikerkonsensus väntades den landa på 2,9%.

Nordea pekar på att Fed i december intog en mycket mjukare hållning än tidigare, med en mjuklandning för ekonomin i fokus och kommande räntesänkningar i sikte. Sedan dess har dock Fed sett ett uppsving i den ekonomiska aktiviteten och arbetsmarknadssiffrorna. Detta, tillsammans med inflationssiffrorna, bör leda till att Fed intar en mer försiktig hållning, skriver banken. Den nästan rekordlåga arbetslösheten, tillsammans med löneökningar på nära 5% och stark ekonomisk aktivitet ses addera uppsidesrisker för inflationen.

”Skulle stjärnorna stå rätt och leverera väldigt låga inflationssiffror kommande månader, kanske också tillsammans med mer inhemsk och geopolitisk osäkerhet, så finns det säkerligen utrymme för Fed att börja kapa räntorna redan i juni. Å andra sidan, om vad vi såg i januarirapporten inte var en tillfällighet och vi ser fortsatt stark ekonomisk tillväxt som driver upp inflationen igen, så kan Fed tvingas höja mer”, skriver banken.

LÄS MER: Amerikanska inflationen högre än väntat - börsen pressas

LÄS MER: Makrovy: Återhållsam återhämtning att vänta

Makroanalyser

Dela med dig