Aktiespararna

Thedéen: Mer troligt med tre räntesänkningar än två

Av Elin Hanspers
3 juli 20243 min lästid
Riksbankschef Erik Thedéen.
Riksbankschefen sade i samband med det senste penningpolitiska mötet att det är något mer troligt med tre sänkningar än med två.

Vid det penningpolitiska mötet i maj lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad på 3,75%. Nu har protokollet från mötet släppts och visar att Riksbankschef Erik Thedéen och de fyra vice riksbankscheferna var eniga om beslutet att lämna styrräntan oförändrad.

Riksbankschef Erik Thedéen sade vid mötet att inflationsutvecklingen i stort sett ligger i linje med målet och att den penningpolitiska åtstramningen därmed kan och bör minskas.

Han framförde att styrräntan bör kunna sänkas två eller tre gånger under återstoden av 2024 såtillvida att inflationsutsikterna står sig. Han lutar själv mer mot tre än två sänkningar.

”Den något svagare utvecklingen på arbetsmarknaden är ett skäl till varför jag tror att vi bör gå fram något snabbare med räntesänkningar. Dessutom ter sig inflationsriskerna 20 på uppsidan något lägre nu. Jag bedömer det som något mer sannolikt att vi sänker styrräntan tre gånger, snarare än två gånger, under andra halvåret”, sade han.

Trots att penningpolitiken bör bli mindre restriktiv bör sänkningarna ske gradvis då inflationsutvecklingen är osäker både i omvärlden och i Sverige, påpekade han.

"Att löpande och under viss tid läsa av den ekonomiska utvecklingen i bred mening och därefter fatta beslut om penningpolitiken är en klok strategi som gör att risken för tvära förändringar i penningpolitiken minskar. Det gagnar en balanserad ekonomisk utveckling. Och det bör också gagna utvecklingen för kronan när penningpolitiken präglas av viss förutsägbarhet", sade riksbankschefen.

Nästa penningpolitiska möte äger rum den 19 augusti och beskedet om det penningpolitiska beslutet kommuniceras dagen efter.

Swedbank pekar på att Erik Thedéen i protokollet är mer duvaktig än man förutspått.

"Riksbanken verkar fokusera mer på den svaga inhemska utvecklingen än vad vi tidigare trott. Andra centralbankers tvekan att sänka styrräntan har fått mindre tyngd och det har åtminstone hittills inte gett någon mätbar kronförsvagning. Vi räknar fortfarande med att Riksbanken totalt sänker ytterligare tre gånger i år, till 3,00 procent vid årsskiftet", skriver Swedbank vidare.

Och SEB skriver att Erik Thedéen är mer duvaktig än tidigare, dessutom menar de att “det är något mer troligt att räntan kommer att sänkas tre gånger, snarare än två gånger, under andra halvåret”.

SEB:s seniora ekonom twittrar också som vanligt om protokollet och sammanfattar läget:

"RB-protokollet - slutsats: Duvdominans!

  1. Junisänkning var inte helt utesluten
  2. Seim = duvfacket = övervägde junisänkning
  3. RB:s tillväxtoro ökar, motiverar sänkningar
  4. Thedéen ser 3 sänkningar (=mjukt)

Manegen krattad för sänkning i augi [sic!] om inte juni-inflationen överraskar"

LÄS MER: Efter Riksbankens räntebesked – då väntas nästa sänkning

LÄS MER: Riksbanken låter räntan ligga

Dela med dig