Aktiespararna

VBG:s vd i intervju om bolagets utsikter 2024

Av Cristofer Andersson
5 mars 20245 min lästid
Anders Erkén är vd för VBG Group.
VBG Group hade ett fenomenalt starkt 2023 med en aktieuppgång, inklusive utdelning, om cirka 81 %. Den relativt färska årsrapporten vittnar om såväl fortsatt styrka som optimism. ”Vi har under året dragit nytta av de prisjusteringar som genomförts. Försäljningstillväxten har påverkats positivt av valutaeffekter", säger bolagets vd Anders Erkén i en intervju med Aktiespararna.

Ni hade ett starkt såväl fjärde kvartal som helår. Vilka är de främsta faktorerna till detta?

”Vi har haft en gynnsam marknadssituation som drivit volym, främst i Nordamerika. Vi har fått ordning på leveranserna från bussverksamheten i USA och generellt har problematiken i leveranskedjorna förbättrats”, svarar Anders Erkén och pekar ut en särskilt viktig faktor:

”Vi har under året dragit nytta av de prisjusteringar som genomförts. Försäljningstillväxten har påverkats positivt av valutaeffekter.”

Det har tidigare, från både makroekonomer och analytiker, talats om en hårdlandning. Denna övergick sedan till att bli en ”mjuk” sådan för att nu balansera till att bli en ”no landing”.

Mer positivt nu

Då ni befinner er på fältet där allt händer – vad är er uppfattning om kommande år i allmänhet, men om 2024 års första halva i synnerhet?

”Med drygt 30 års erfarenhet av internationell verkstadsindustri får jag ödmjukt konstatera att framtiden är oviss. Vi lever i en orolig makroekonomisk och geopolitisk miljö. Den ser dock något mer positiv ut än för 6 månader sedan. Vi har en visibilitet på 3–4 månader och inom den tidsramen ser vi inga större förändringar. Det ska även nämnas och betonas att vi har en stark finansiell position och har ett manöverutrymme för framtiden.”

Förvärv har varit en viktig del i VBG Groups framgångssaga och sedan november 2023 ingår även indiska Rathi Transpower.

Vad är det ni letar efter när ni förvärvar ett bolag?

”Vår huvudfokus är att finna välskötta familje- eller entreprenörsdrivna företag som äger sitt varumärke och har potential att bli ledande i sin nisch. Vår uppfattning är att dessa bolags multiplar inte fluktuerar över konjunkturcykeln”, säger Anders Erkén och fortsätter:

”Vi ser framför oss att vi ska genomföra 1–3 kompletterande förvärv årligen och där omsättningen ligger mellan 150-500 miljoner per förvärv. Vi ser att vi kan finansiera detta på internt genererat kassaflöde och existerande kreditavtal. Vi har ett stort manöverutrymme, då vi i princip är skuldfria.”

Stark balansräkning

Kan det bli som så att ni utökar nuvarande tre divisioner till fyra sådana?

”Vi har alltid ögonen öppna för en fjärde division och vid det tillfället ska vi inte utesluta en emission som finansiering, men VBG Groups balansräkning och finansiella ställning är stark och vi har stora utrymmen att agera när möjlighet ges utan att gå till ägarna.”

Volvo Lastvagnar har flaggat för att de ser en minskad orderingång under 2024 och därmed sagt upp en del personal i bland annat Umeå. Samma har även har kommunicerats av konkurrenter samt externa aktörer.

Ser och upplever ni samma för era lastbilslösningar?

”Majoriteten av lastbilar i Europa är dragbilar som är utrustade för att dra semitrailers. Vårt erbjudande riktar sig mot jämnlastbilar som utrustas med släpvagnskoppling. I vår visibilitet ser vi ingen efterfrågeförändring på jämnlastbilar. Även om det är en liten del av vår business, så får vi draghjälp av en ökad efterfrågan på kopplingar i vårt militära segment.”

Europeiska marknaden planar ut

Av era samtliga tre divisioner – i vilken ser ni mest efterfrågan och tillväxt kommande halvår samt i vilket/vilka ser ni mer dämpad sådan?

"Vi ser en god efterfrågan för samtliga divisioner på den nordamerikanska marknaden. Det gäller i synnerhet för Mobile Thermal Solutions erbjudande. Den europeiska marknaden planar ut, där vissa segment som semitrailermarknaden och skärande bearbetningsmaskinssegmentet sjunker, men kompenseras av andra segment som släpvagnskopplingar och automatiska snökedjor."

Det starka kassaflödet för Q4 är något som även kunnat ses i andra bolagsrapporter. Förklaringen har varit att lagernivåer har kommit ned och att en mer normaliserad marknad börjat infinna sig efter ett par år av extraordinära händelser med allt från Corona till Rysslands hemska invasion av Ukraina.

Hur ser du på ert kassaflöde framåt?

"Vi förväntar oss att kassaflödena ska fortsätta på samma nivåer. Vi har fortfarande potential att frigöra kapital som bundits i lager sedan problematiken startade i leveranskedjorna vid pandemins början."

LÄS MER: VBG Groups vd om framtiden

LÄS MER: Utdelningsaktierna att köpa 2024 före vårens utdelningar - VBG en av favoriterna

VBG GroupIntervjuer

Dela med dig