Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Concejo

Analys Concejo: Fokus på de industriella innehaven

3 mars 20233 min lästid

Detta är en betald analys på uppdrag av Concejo utförd av Analysguiden.

Under fjärde kvartalet gjordes inga nya investeringar i portföljbolag utan fokus har legat på att utveckla de industriella innehaven – slutföra omstruktureringen av Firenor och konsolidera SAL Navigation, där Concejo förvärvade 50% av aktierna per 30 september. Arbetet intensifieras också mot lönsam tillväxt i dotterbolagen Optronics och ACAF. Mycket positivt är att Firenor efter en lång period av röda siffror nu kunde uppvisa ett positivt rörelseresultat.

Under helåret 2022 gjordes investeringar motsvarande 68 Mkr i fem nya portföljbolag; Charge Amps, Dracoon, BeammWave, Trifilon och C-Green Technology. Concejo har sedan hösten kommunicerat en mer återhållsam syn på nyinvesteringar som reflekterar oroliga finans- och energimarknader, med stigande räntor, inflation och oro kring kriget i Ukraina.

Fjärde kvartalet i kort
Omsättningen uppgick till 134,9 Mkr (64,9). Rörelseförlusten vände till positivt och uppgick till 15,2 Mkr (-4,2) Mkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,3 Mkr (68,3). SAL Navigation bidrog med 28 Mkr i omsättning och 3,9 Mkr i rörelseresultat. I rörelseresultatet ingår en positiv engångspost om 22,2 från en återföring relaterad till avvecklingen av installations- och entreprenadverksamheten i Mellanöstern och Indien inom Firenor.

För helåret ökade omsättningen till 371,7 Mkr (261,2). Rörelseresultatet förbättrades till -79,4 Mkr (-197,2, inkl. omstruktureringskostnader om 132 Mkr). Resultat efter finansnetto uppgick till -190,5 Mkr (-19,8).

Rabatten omotiverat hög
Concejo-aktien har haft det motigt det senaste året med en nedgång på drygt 40%. Nedgången förklaras av turbulensen på marknaderna och ränteuppgången som påverkar innehaven och framför allt SBF Fonder, men också av osäkerhet kring strategin för de olika portföljinnehaven och hur nettokassan hanteras. Vi ser dock att samtliga bolag inom Concejo Industrier nu utvecklas i positiv riktning.

En viss besvikelse är att styrelsen föreslår att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2022.

Börsvärdet uppgår till 396 Mkr. Nettokassan, inkl. kortfristiga placeringar, uppgick den 31 december till 248 Mkr. Det aktuella värdet på portföljinnehaven, noterade och onoterade, ligger omkring 272 Mkr, där vi lagt en rabatt på 30%. Till detta tillkommer värdet av Firenor, ACAF, Optronics och SAL Navigation, där vi applicerat EV/Sales-multiplar, och SBF Fonder. Vi anser att rabatten är omotiverat hög och att aktien väl motiverar en uppgång med dryga 25% till omkring 45-47 kr på tolv månaders sikt.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerCNCJO B
Antal aktier10 794 713
P/s-tal1,02
P/e-tal33,45
Omsättning/aktie45,73
Vinst/aktie1,39
BörslistaSmall Cap
SektorFinancials
P/eget kapital0,66
Eget kapital/aktie70,38
Utdelning/aktie3
Direktavkastning6,45

Nyheter och analyser relaterade till Concejo

Okända investmentbolaget har stigit 82%

Aktien har stigit 30% - sänker rådet