Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Concejo

Analys Concejo: Positivt i en orolig marknad

13 december 20223 min lästid

Detta är en betald analys på uppdrag av Concejo utförd av Analysguiden

Positivt momentum för Concejo i en turbulent och orolig marknad. Aktien har haft det motigt under 2022 och Analysguiden anser att aktien är köpvärd.

Positivt i en orolig marknad
Under kvartalet kommunicerade Concejo en betydande investering genom förvärvet 50% i SAL Navigation, ett ledande företag inom integrerade fartygsloggar och marina färdskrivare. Förvärvet ligger väl i linje med Concejos förvärvsfilosofi och passar väl in i portföljen. Köpeskillingen uppgick till 57,6 Mkr. SAL Navigations har visat på en stark tillväxt under senare år som också väntas fortsätta. Omsättningen uppgick till 89 Mkr under 2021 och rörelseresultatet till 3,5 Mkr. Företaget har historiskt varit ett helägt dotterbolag till Concejo varför verksamheten är välkänd för Concejo. SAL Navigation konsoliderades per 30 september och ingår i affärsområde Concejo Industrier.

Concejo aviserar nu en mer återhållsam syn på nyinvesteringar som reflekterar oroliga finans- och energimarknader, med stigande räntor, inflation och oro kring kriget i Ukraina. Samtidigt ska man komma ihåg att Concejo genomfört omkring 15 portföljinvesteringar de senaste två åren. Fokus ligger nu också på utveckling mot lönsam tillväxt i dotterbolagen Firenor, Optronics och ACAF.

Concejo har en mindre ägarandel i Babyshop som under hösten försatts i rekonstruktion. Investeringen uppgick till 10,2 Mkr och bokfört värde per 31 december 2021 till 11,6 Mkr. Vår bedömning är att värdet skrivs av i sin helhet.

Tredje kvartalet i kort
Omsättningen uppgick till 85,4 Mkr (68,8). Rörelseförlusten minskade till -21,9 Mkr (-132,8 Mkr ifjol varav avsättningar för omstrukturering ingick med 110 Mkr) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -15,5 Mkr (22,5). I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar om totalt -16,3 Mkr varav -2,8 Mkr avser noterade bolag och som belastar rörelseresultatet och -13,5 Mkr avser kortfristiga placeringar och ingår i finansnettot.

Rabatten omotiverat hög
Concejo-aktien har haft det motigt under 2022 med en halvering av kursen. Nedgången förklaras av turbulensen på marknaderna och ränteuppgången som påverkar innehaven och framför allt SBF Fonder, men också av osäkerhet kring strategin för de olika portföljinnehaven och hur nettokassan hanteras. Med nya redovisningen från andra kvartalet ökar transparensen kring Optronics och ACAF vilket är positivt.

Börsvärdet uppgår till 413 Mkr. Nettokassan, inkl. kortfristiga placeringar, uppgick den 30 september till 287 Mkr. Det aktuella värdet på portföljinnehaven, noterade och onoterade, ligger omkring 263 Mkr, där vi lagt en rabatt på 30%. Till detta tillkommer värdet av Firenor, ACAF, Optronics och SAL Navigation, där vi applicerat EV/Sales-multiplar, och SBF Fonder. Vi anser att Concejo är köpvärt och att aktien väl motiverar en uppgång med omkring 25% till omkring 45-47 kr på sex- till tolv månaders sikt.

Dela med dig

Aktiedagen Stockholm 11 oktober 2021 - CEO Carl Adam Rosenblad presenterar bolaget

Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare. Evenemangen möjliggör för besökarna att kunna ställa frågor till bolagen innan eventuella investeringar. Aktiespararna ansvarar inte för information som medverkande bolag framför. Att ett bolag medverkar vid ett event arrangerat av Aktiespararna ska varken uppfattas som ett uttryck för att Aktiespararna rekommenderar en investering i bolaget, eller som att Aktiespararna på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.

Nyckeltal

TickerCNCJO B
Antal aktier10 794 713
P/s-tal1
P/e-tal33,02
Omsättning/aktie45,73
Vinst/aktie1,39
BörslistaSmall Cap
SektorFinancials
P/eget kapital0,65
Eget kapital/aktie70,38
Utdelning/aktie3
Direktavkastning6,54

Nyheter och analyser relaterade till Concejo

Okända investmentbolaget har stigit 82%

Aktien har stigit 30% - sänker rådet