Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Concejo

Analys Concejo: Positiv utveckling i utmanande tider

21 september 20223 min lästid

Detta är en betald analys på uppdrag av Concejo utförd av Analysguiden

Portföljbolagen utvecklades väl trots utmanande klimat. Inga nya förvärv presenterades och aktien är pressad. Vi ser uppsida från nuvarande nivåer.

Concejo fortsätter att utvecklas som blandat investmentbolag. Aktieägarvärde ska uppnås genom en kombination av utveckling av egna verksamheter och direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag.

Concejo kommunicerade inga nya investeringar under andra kvartalet, vilket till del kan bero på oroliga finans- och energimarknader, med stigande räntor, inflation och oro kring kriget i Ukraina. Samtidigt ska man inte glömma att Concejo gjort inte mindre än 14 portföljinvesteringar under 2021 och 2022, varav fyra under första kvartalet 2022. Efter periodens utgång investerade Concejo 5 Mkr, eller drygt en procent, i green-techbolaget C-Green Technology.

Från och med andra kvartalet särredovisas dotterbolagen Optronics och ACAF i det nya affärsområdet Concejo Industrier. Därmed ökar transparensen – något vi ser som positivt.

Fokus ligger på att utveckla de bolag som ingår i Concejo Industrier; Firenor, Optronics och ACAF. Samtliga uppvisade en positiv utveckling i kvartalet. Som tidigare aviserats genomgår Firenor en omstrukturering. Både Optronics och ACAF lyfte omsättningen väsentligt. SBF Fonder fortsätter att leverera med ett rörelseresultat om 7 Mkr under kvartalet. Portföljinvesteringarna utvärderas kontinuerligt.

Andra kvartalet i kort
Omsättningen uppgick till 87,7 Mkr (78,1). För halvåret är motsvarande siffror 151,4 Mkr (127,5). Rörelseförlusten minskade något till -27,6 Mkr (-32,1) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -34,9 Mkr (22,5). I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar om totalt -58,6 Mkr varav -51,3 Mkr avser noterade bolag och som belastar rörelseresultatet och -7,3 Mkr avser kortfristiga placeringar och ingår i finansnettot.

Omotiverat låg värdering
Concejo-aktien har haft det tufft under 2022. Kursen har sedan årsskiftet gått ner med 55%. Nedgången förklaras av turbulensen på marknaderna och ränteuppgången som påverkar innehaven och SBF Fonder, men också av osäkerhet kring strategin för de olika portföljinnehaven och hur nettokassan hanteras. Med nya redovisningen ökar transparensen kring Optronics och ACAF.

Börsvärdet uppgår till 365 Mkr. Kassan uppgick den 30 juni till 353 Mkr. Marknaden sätter därmed ett noll-värde på hela verksamheten och portföljen vilket känns orimligt lågt. Det aktuella värdet på portföljinnehaven beräknar vi till omkring 265 Mkr. Till detta tillkommer värdet av Firenor, SBF Fonder och övriga dotterbolag/intressebolag. Vi har tidigare varit avvaktande till aktien men anser nu att Concejo är köpvärt och att aktien väl motiverar en uppgång med omkring 30% till omkring 40 kr.

Dela med dig

Aktiedagen Stockholm 11 oktober 2021 CEO Carl Adam Rosenblad presenterar bolaget

Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare. Evenemangen möjliggör för besökarna att kunna ställa frågor till bolagen innan eventuella investeringar. Aktiespararna ansvarar inte för information som medverkande bolag framför. Att ett bolag medverkar vid ett event arrangerat av Aktiespararna ska varken uppfattas som ett uttryck för att Aktiespararna rekommenderar en investering i bolaget, eller som att Aktiespararna på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.

Nyckeltal

TickerCNCJO B
Antal aktier10 794 713
P/s-tal1,02
P/e-tal33,45
Omsättning/aktie45,73
Vinst/aktie1,39
BörslistaSmall Cap
SektorFinancials
P/eget kapital0,66
Eget kapital/aktie70,38
Utdelning/aktie3
Direktavkastning6,45

Nyheter och analyser relaterade till Concejo

Okända investmentbolaget har stigit 82%

Aktien har stigit 30% - sänker rådet