Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Angler Gaming

Angler Gaming: Ännu ett starkt kvartal över förväntan

Av Analysguiden
17 november 20233 min lästid
Ännu ett starkt kvartal. Nettoomsättningen kom in högre än väntat och trading update indikerar att även det sista kvartalet kan bli ett starkt kvartal. Analysguiden upprepar sitt motiverade värde på 12 månaders sikt.

Omsättningen ökade med 22% på årsbasis

Den positiva utvecklingen som påbörjades under det första kvartalet i år fortsätter. Nu är det tredje kvartalet i rad som bolaget levererar en stark rapport och trenden som vi såg under föregående år förefaller numera vara bruten. Nettoomsättningen steg med 22% på årsbasis och med 9% sekventiellt.

Ökning förklaras främst av de tidigare satsningar som gjorts för att öka konkurrenskraften i bolagets I-gaming plattform, ett ökat fokus på B2B-försäljning och ompositionering av varumärket Premier-gaming i Sverige. Allt detta har lett till en förbättrad kundupplevelse över lag och där hold-andelen uppgick till hela 62% i kvartalet, att jämföra med 56% för ett år sedan.

Bruttomarginalen landade på 25,8%, drivet av bolagets fortsatta fokus på minskning av kundanskaffnings- och royaltykostnader samt uppsägning av ej vinstgenererande affiliate-samarbeten. Bolagets rörelseresultat blev positivt och hamnade på 1,1 (0,7) meur. Fortsatt god kostnadskontroll och lägre marknadsföringskostnader ligger bakom förbättringen. Resultatet för kvartalet blev totalt 0,5 (0,3) meur.

Starkt fjärde kvartal enligt speluppdateringen

I rapporten kommunicerade bolaget att utvecklingen för de första 44 dagarna i det fjärde kvartalet visar på en kraftig ökning i genom-snittlig net game win. Ökningen är 36% högre än vad omsättningen var för hela det fjärde kvartalet föregående år. Analysguiden räknar således med ännu en stark rapport för det kommande kvartalet.

Även bolagets övriga viktiga nyckeltal visade på en vändning i kvartalet och kanske är det ett trendbrott från kräftgången sedan det fjärde kvartalet 2022. Antalet nya registrerade kunder ökade sekventiellt och uppgår nu till 55 204 kunder. Under kvartalet tillkom 16 840 nya deponerande kunder, vilket är klart högre än kvartalet innan. Även antalet aktiva kunder steg kraftigt till 47 832 kunder, upp från 36 638 aktiva kunder föregående kvartalet. Insättningarna fort-sätter att ligga kvar på en hög nivå och uppgick till 18,5 meur för det tredje kvartalet, upp 11% sett till årsbasis.

Upprepar vårt motiverade värde om 5,80 – 8,30 kr

Den positiva trenden under årets första nio månader i kombination med en stark guidning för det fjärde kvartalet gör att vi är komfortabla med att bolaget verkar ha brutit den negativa trenden. Det gör att vi upprepar vårt motiverade värde från föregående kvartal och anser att ett motiverat värde för de kommande 12 månaderna ligger i intervallet 5,80 – 8,30 (5,80 – 8,30) kronor baserat på en eur/sek-kurs om 11,45 kronor.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerANGL
Antal aktier74 984 995
P/s-tal0,8
P/e-tal13,92
Omsättning/aktie5,78
Vinst/aktie0,33
BörslistaSpotlight Next
SektorConsumer Goods & Services
P/eget kapital4,4
Eget kapital/aktie1,06
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Angler Gaming

Uppdragsanalys

2024-05-20: Fortsatt stark tillväxt och fokus på lansering av den kommande sportboken.

Uppdragsanalys

Den negativa trenden för Angler Gaming har vänt. Analysguiden sätter motiverat värde till 7 kronor.

Uppdragsanalys

Omsättningen växte kraftigt på kvartalsbasis och mycket pekar på ett starkt Q3. Den finansiella situationen har förbättrats och Analysguiden höjer motiverat värde.