Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Angler Gaming

Angler Gaming: Den negativa trenden har vänt

Av Analysguiden
21 februari 20243 min lästid
Spelbolaget avslutar året med ytterligare ett starkt kvartal och trading update indikerar en bra starten på 2024. Analysguiden sätter motiverat värde till 7 kronor på 12 månaders sikt.

Omsättningen ökade tvåsiffrigt på årsbasis

Nettoomsättningen steg med 20% till 9,7 (8,1) meur i det fjärde kvartalet och med 24% för helåret till 38,9 (31,4) meur. Bruttomarginalen landade på 26,3% (23,0%). I det fjärde kvartalet utgjorde Premiergaming 4,9% av nettoomsättningen. Dotterbolaget erhöll också en förnyad treårslicens på den svenska marknaden, som gäller till slutet av januari 2027. Kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet var den fjärde rapporten i rad med tillväxt i både omsättning och resultat. Den negativa trenden från 2022 har vänt för bolaget.

Rörelseresultat blev positivt och uppgick till 0,9 (0,3) meur. Bakom förbättringen står en god kostnadskontroll. Vad gäller nettoresultatet fortsätter finansnettot, drivet av valutakurser och räntekostnader, att tynga. Nettoresultatet i kvartalet slutade på totalt 0,2 (-2,5) meur. I jämförelsesiffran för föregående år ingår en nedskrivning av kundfordringar på 2,5 meur. Ingen utdelning föreslås för 2023 av styrelsen. Fokus ligger i stället på att bli skuldfria och investera för framtiden, vilket Analysguiden tycker är klokt.

Bra start på det första kvartalet 2024

I rapporten kommunicerade bolaget att utvecklingen för de första 49 dagarna i det kommande kvartalet visar på en ökning i daglig genomsnittlig net game win. Ökningen är 21% högre än vad omsättningen var för hela det första kvartalet föregående år. Analysguiden räknar därför med att bolaget kommer att leverera ännu en bra kommande rapport.

Bolagets övriga viktiga nyckeltal visade på styrka i det fjärde kvartalet och vi kan konstatera att den negativa trenden från 2022 är bruten. Antalet nya registrerade kunder ökade sekventiellt och uppgår nu till 59 478 kunder. Under kvartalet tillkom totalt 4 274 nya deponerande kunder. Även om det är en mindre ökning sekventiellt jämfört med den sekventiella ökningen i det tredje kvartalet fortsätter insättningarna från kunder att stiga, vilka ökade till 19,0 meur, upp 20% sett till årsbasis och 2% sekventiellt. Antalet aktiva kunder fortsatte också att stiga och uppgår nu 51 419 aktiva kunder.

Sätter motiverade värde till 7,00 kr

Den positiva trenden under helåret 2023, i kombination med en fortsatt stark och positiv guidning för det första kvartalet i år, gör att vi utgår från att 2024 blir ett bra år. Bolaget har gjort en imponerande vändning och med den förnyade licensen för den svenska marknaden anser vi att ett motiverat värde baserat på vår prognos för 2024 är 7,00 kr. Värdet utgår från en eur/sek-kurs om 11,22 kronor.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerANGL
Antal aktier74 984 995
P/s-tal0,85
P/e-tal14,67
Omsättning/aktie5,78
Vinst/aktie0,33
BörslistaSpotlight Next
SektorConsumer Goods & Services
P/eget kapital4,64
Eget kapital/aktie1,06
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Angler Gaming

Uppdragsanalys

2024-05-20: Fortsatt stark tillväxt och fokus på lansering av den kommande sportboken.

Uppdragsanalys

Spelbolaget levererar ytterligare ett kvartal över förväntan. Analysguiden upprepar motiverat värde.

Uppdragsanalys

Omsättningen växte kraftigt på kvartalsbasis och mycket pekar på ett starkt Q3. Den finansiella situationen har förbättrats och Analysguiden höjer motiverat värde.