Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Angler Gaming

Angler Gaming: Fortsatt starkt momentum i omsättningen

Av Analysguiden
21 augusti 20233 min lästid
Omsättningen växte kraftigt på kvartalsbasis och mycket pekar på ett starkt Q3. Den finansiella situationen har förbättrats och Analysguiden höjer motiverat värde.

Omsättningen ökade med 36% på årsbasis
Det positiva utfallet som bolaget presenterade i rapporten för det första kvartalet verkar inte ha varit en engångshistoria. Trenden håller i sig även under det andra kvartalet, där nettoomsättningen steg med 36% på årsbasis. Sekventiellt var det även i nivå med kvartalet innan. Ökning förklaras främst av de tidigare satsningar som gjorts i bolagets I-gaming plattform, där nu samtliga av bolagets varumärken finns representerade. Det skapar en klart förbättrad kundupplevelse och hold-andelen uppgick till 59% i kvartalet, att jämföra med 52% för ett år sedan. Bruttomarginalen landade på 24,9%, vilket är i linje med tidigare genomsnittliga nivåer. Bolagets rörelseresultat blev positivt och uppgick till 0,7 (-0,6) meur, upp 208% på årsbasis. Den främsta förklaringen till det är bolagets fortsatta arbete med att upprätthålla en god kostnadskontroll. Resultatet för kvartalet slutade på totalt 0,2 (-1,2) meur.


Speluppdateringen pekar på ett stark tredje kvartal
I rapporten kommunicerade bolaget att utvecklingen för de första 44 dagarna i det tredje kvartalet visar på en kraftig ökning i genomsnittlig net game win. Ökningen är 30% högre än vad omsättningen var för hela det tredje kvartalet föregående år. Den positiva trenden håller alltså i sig och vi räknar med ett bra utfall i rapporten för det tredje kvartalet. Men avseende bolagets övriga viktiga nyckeltal är utfallet blandat. Kräftgången i aktiva kunder, nya deponerande kunder och nya registrerade kunder fortsätter även under detta kvartal. Antalet nya registrerade kunder minskade sekventiellt och uppgår nu till 30 990 kunder. Under kvartalet tillkom visserligen 9 646 nya deponerande kunder, men det är klart mindre än kvartalet innan. Även antalet aktiva kunder minskade kraftigt till 36 638 kunder, ned från 45 561 aktiva kunder föregående kvartalet. Man ska dock ha i åtanke att intäkterna ökar, vilket tyder på att de kunder som bolaget har är kvalitativa kunder, något som är betydligt viktigare. Insättningarna fortsätter att ligga kvar på en hög nivå och uppgick till 17,7 meur för det andra kvartalet. Det var i nivå med kvartalet innan och upp 16% sett till årsbasis.

Den finansiella situationen har stärkts
Kassaflödet är fortsatt positivt och bolaget stängde det första halvåret med ett fritt kassaflöde om 0,4 (1,7) meur och ett totalt kassaflöde om 0,4 (-4,7) meur. Det negativa totala kassaflödet föregående år beror på den utdelning som genomfördes. Bolaget har kvar det kortfristig lånet om 1 meur, men det förväntas återbetalas inom 12 månader. Den finansiella risken har minskat i bolaget och ett positivt kassaflöde samt en kassa på 1,6 meur, gör att bolaget kan fortsätta investera i framtida produktutveckling vilket kommer att gynna tillväxten.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerANGL
Antal aktier74 984 995
P/s-tal0,79
P/e-tal13,68
Omsättning/aktie5,78
Vinst/aktie0,33
BörslistaSpotlight Next
SektorConsumer Goods & Services
P/eget kapital4,33
Eget kapital/aktie1,06
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Angler Gaming

Uppdragsanalys

2024-05-20: Fortsatt stark tillväxt och fokus på lansering av den kommande sportboken.

Uppdragsanalys

Den negativa trenden för Angler Gaming har vänt. Analysguiden sätter motiverat värde till 7 kronor.

Uppdragsanalys

Spelbolaget levererar ytterligare ett kvartal över förväntan. Analysguiden upprepar motiverat värde.