Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Coor Service Management Holding

Coor: Förlängda storkontrakt skapar stabilitet för 2024

Av Analysguiden
25 april 20243 min lästid
Servicebolaget Coor rapporterade i linje med Analysguidens prognos. Framförallt visar den svenska marknaden hälsosamma marginaler, vilket är ett styrketecken. Med två viktiga omförhandlingar bagaget justerar vi upp motiverat värde.

Sverige – stabil utveckling trots svåra jämförelsetal

Coor inleder 2024 positivt. Nettoomsättningen uppgick till 3 124, motsvarande en tillväxt på 5% (varav 2% organiskt). Rörelseresultatet växte i takt med omsättningen och uppgick till 160 mkr (152), motsvarande en marginal på 5,1%. Inför rapporten lyfte vi den svenska marknaden som den mest tongivande för Coor. Därmed är det uppmuntrande att regionen levererade en försäljning och marginal över förväntan. I Danmark kom nettoomsättningen in under vår prognos. Avvikelsen förklaras av avslutade offentliga kontrakt. Positivt är då att rörelsemarginalen fortsätter att stärkas och nådde 4,9% (4,1) i kvartalet. I Norge och Finland håller oförmånliga väderförhållanden tillbaka marginalen.

Viktiga omförhandlingar & nya kontrakt driver tillväxt

Tillväxten i kvartalet var hygglig inte minst med tanke på att kontraktet med Ericson återfinns i jämförelsesiffrorna. Tillväxten drevs till stor del av förvärvet av Skaraborg Städ men även av nystartade kontrakt såsom Swedbank i Sverige och IKEA samt Studentsamskipnaden i Norge. Under kvartalet har Coor dessutom förlängt flera viktiga kontrakt med bland annat SAAB och ICA. Båda kontrakten löper över 5 år och sammantaget uppskattar vi att den rör sig om en nettoomsättning runt 500–600 mkr per år. Utöver det har kontrakten med Heimstaden i Sverige, Topsoe i Danmark och VTT i Finland förlängts. Framgent beskrivs tillväxtutsikterna som goda och för resterande del av 2024 är det inga kontrakt av liknande magnitud som ska omförhandlas.

Rapport i linje med förväntan – motiverat värde höjs

Sammantaget kom rapporten in i linje med våra förväntningar och det är glädjande att återigen se en växande vinst. Kassaflödet i kvartalet var dessutom starkt och bidrog till att nettoskulden minskade till 2,4x justerat ebitda resultat. Och med två emitterade obligationer bedöms den finansiella ställningen som stabil. För 2024 räknar vi med en omsättningstillväxt på 5%. Vid sidan om det förväntas åtgärdsprogrammet och ökade volymer bidra till en förbättrad lönsamhet. Vi räknar med en justerad vinst per aktie landa runt 3,8 kronor för 2024. Det motsvarar en vinsttillväxt nära 30%. Vi har tidigare värderat Coor genom ett framåtblickande p/e-tal på 12x 2024 års förväntade vinst. Men historiken vittnar om att Coor med sina sektorkollegor tidigare värderats runt 14-15x framåtblickande vinst. Med stöd av en kassaflödesmodell kan en uppvärdering motiveras. Med två viktiga omförhandlingar i bagaget, bra inflöde av nya kontrakt och en marginal som återhämtar sig, ser Analysguiden att Coor kan närapå dubbla vinsten under nästkommande femårsperiod. Motiverat värde justeras till 54 kronor (50) och Analysguiden tror att Coor under nästkommande kvartal kommer bevisa att bolaget kan axla sin historiska värdering.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerCOOR
Antal aktier95 812 022
P/s-tal0,34
P/e-tal27,24
Omsättning/aktie129,87
Vinst/aktie1,6
BörslistaMid Cap
SektorReal Estate
P/eget kapital2,67
Eget kapital/aktie16,33
Utdelning/aktie3
Direktavkastning6,88

Nyheter och analyser relaterade till Coor Service Management Holding

Uppdragsanalys

2024-07-10: Analysguiden upprepar motiverat värde inför rapporten.

Uppdragsanalys

2024-04-22: Trendbrott & vinsttillväxt kan ge bränsle åt aktien. Motiverat värde upprepas.

Aktien har fallit 76% - kan i dagsläget vara ”väldigt, väldigt billigt”