Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Coor Service Management Holding

Coor: Inför Q1-rapport

Av Analysguiden
22 april 20243 min lästid
Inför Q1-rapporten räknar Analysguiden med tillväxt på samtliga marknader och en stärkt rörelsemarginal. Aktien har gått starkt under året men vänder Coor till vinsttillväxt kan ytterligare uppsida urskiljas.

Nya kontrakt håller uppe tillväxttakten

Inför det första kvartalet 2024 förväntar sig Analysguiden att nettoomsättningen på koncernnivå landar vid 3 130 mkr (2 978), motsvarande en tillväxt på 5,1% i årstakt. Det är framför allt Sverige, Coors mest tongivande marknad, som förväntas driva tillväxten för koncernen. Analysguiden räknar med att nettoomsättningen i Sverige kommer in på 1 649 mkr (1 552), motsvarande en tillväxt på 6,2%. Utvecklingen drivs främst av nya kontrakt, såsom Swedbank, och fjolårets förvärv av Skaraborg Städ.

Svenska marknaden höglönsam även utan Ericsson

I Danmark mattas tillväxttakten av efter flera kvartal med mycket hög tillväxt. En avmattad tillväxt har historiskt följts av förbättrade marginaler, vilket vi även förväntas se på den danska marknaden. Vi räknar med att marginalen stärks och letar sig uppemot 5%. Över lag är det dock den svenska marknaden som är viktigast för resultatutvecklingen. Regionen står för omkring 70% av koncernen resultat före koncerngemensamma kostnader. Efter förlusten av det höglönsamma kontraktet med Ericsson ter dig sig emellanåt som att marknaden har darrat på manschetten vad gäller vilken lönsamhetsnivå den svenska marknaden kommer hålla. Q4 var dock det första kvartalet där kontraktet var helt avslutat och rörelsemarginalen som upprätthölls strax under 9% är mycket uppmuntrande. Vi räknar med att Coor kommer upprätthålla den nivån även under Q1.

Stark kursuppgång men har aktien mer att ge?

Coor-aktien har utvecklats stark. Sedan bottennoteringen i samband med Q3-rapporten den 25 oktober 2023 har aktien noterat en uppgång på 42% och tangerar nu vårt motiverade värde vid 50 kronor. Aktien värderas till 12x 2024 års förväntade resultat. Det är lägre den historiska värderingen omkring 14x årsvinsten. Men efter närmare två är av fallande vinster är det nog på sin plats att marknaden diskonterar in en något förhöjd riskpremie. I nuläget är aktien inte uppenbart billig men Analysguiden räknar med hög vinsttillväxt under året. Får vi vatten på vår kvarn under nästkommande kvartalsrapporter kan ytterligare utrymme för kursuppgång urskiljas. Ett trendbrott och återgång till stigande vinster borde mynna ut i ett ökat förtroende från marknadens sida, vilket skulle gynna aktien.

Inför rapporten lämnar vi vårt motiverade värde vid 50 kr, motsvarande en värdering på 12x innevarande års förväntade vinst.

Q1-rapporten redovisas onsdag 24 april kl. 07.30. Ledningen håller en webbsänd kvartalspresentation kl. 10.00.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerCOOR
Antal aktier95 812 022
P/s-tal0,34
P/e-tal27,88
Omsättning/aktie129,87
Vinst/aktie1,6
BörslistaMid Cap
SektorReal Estate
P/eget kapital2,73
Eget kapital/aktie16,33
Utdelning/aktie3
Direktavkastning6,73

Nyheter och analyser relaterade till Coor Service Management Holding

Uppdragsanalys

2024-07-10: Analysguiden upprepar motiverat värde inför rapporten.

Uppdragsanalys

2024-04-25: Två viktiga avtal har förlängts och vi ser positivt på 2024.

Aktien har fallit 76% - kan i dagsläget vara ”väldigt, väldigt billigt”