Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Coor Service Management Holding

Inför rapport Coor: Ett lugnare kvartal väntar

Av Analysguiden
10 juli 20243 min lästid
Inför rapporten för det andra kvartalet som presenteras på fredag räknar Analysguiden med en tillväxt runt nollstrecket och en rörelsemarginal som faller mot 5,0%. Motiverat värde på 54 kronor upprepas.

Tillväxt runt nollan & marginalen faller tillbaka

Inför det andra kvartalet 2024 räknar Analysguiden med ett något svagare kvartal främst på grund av lägre rörliga volymer inte minst på den danska marknaden. Omsättningen på koncernnivå förväntas uppgå till 3 162 mkr, motsvarande en tillväxt runt nollstrecket. Kvartalet blir det sista där det stora Ericsson-kontraktet fullt ut återfinns i jämförelsesiffrorna. Rörelsemarginalen förväntas backa till 5,0% (5,1%), främst på grund av ökade centrala kostnader. Det är i linje med ledingens ambition att centralisera och strömlinjeforma administrativa kostnader.

Norge & Danmark drar åt olika håll

På regionnivå utmärker sig Norge på tillväxtsidan (+6%) som uppvisat en rad starka kvartal efter att motvindar såsom underhållsstopp inom ojle- och gasindustrin samt förlusten av kontraktet med Equinors kontorsiter hägrat. Nystartade kontrakt bland annat med Studentsamskipnaden i Oslo och IKEA förväntas driva tillväxt framgent. Den danska marknaden går i motsatt riktning. Den tidigare volymtillväxten sprunget från det stora kontraktet med Bygnadsstyrelsen har ebbat ut och tillsammans med en återhållsam offentlig sektor uppskattas tillväxten på den danska marknaden landa runt -4%. I Finland och framför allt Sverige räknar vi med nolltillväxt och bibehållen marginal. Nya kontrakt och förvärv kompenserar som bekant för det förlorade kontraktet med Ericsson.

Attraktiv direktavkastning över 6 procent

Coor-aktien har inte rört sig nämnvärt sedan vår senaste analys. Men investerare har erhållit en utdelning på 2,4 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning på 5% (ytterligare 0,6 kronor avskiljes till hösten). Vid en kurs på 47 kronor summeras direktavkastningen till attraktiva 6,4%. Och med en låg operationell risk, följt av vunna omförhandlingar, är den goda direktavkastningen numera huvudspåret i vår investeringstes. Värderingen är inte heller särskilt utmanande. På våra estimat handlas aktien till 11x nästa års förväntade resultat. Det är lägre än den historiska värderingen omkring 14x framåtblickande årsvinst. Det är tydligt att marknaden diskonterar in en högre riskpremie. För en utdelningsfokuserad investerare kan Coor-aktien framstå som ett attraktivt alternativ. Inför rapporten lämnar vi vårt motiverade värde vid 54 kr, motsvarande en värdering på 12x nästa års förväntade vinst.

Q2-rapporten redovisas fredag den 12 juli kl. 07.30. Ledningen håller en webbsänd kvartalspresentation kl. 10.00.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerCOOR
Antal aktier95 812 022
P/s-tal0,32
P/e-tal26,35
Omsättning/aktie129,87
Vinst/aktie1,6
BörslistaMid Cap
SektorReal Estate
P/eget kapital2,58
Eget kapital/aktie16,33
Utdelning/aktie3
Direktavkastning7,12

Nyheter och analyser relaterade till Coor Service Management Holding

Uppdragsanalys

2024-04-25: Två viktiga avtal har förlängts och vi ser positivt på 2024.

Uppdragsanalys

2024-04-22: Trendbrott & vinsttillväxt kan ge bränsle åt aktien. Motiverat värde upprepas.

Aktien har fallit 76% - kan i dagsläget vara ”väldigt, väldigt billigt”