Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Starbreeze

Starbreeze: Lockande värdering vid trendvändning

Av Analysguiden
16 maj 20243 min lästid
Omsättningen kom i linje med vår prognos men resultatet pressades av höga avskrivningar. Fokus ligger på att locka fler spelare till PD3 och vid framgång ser värderingen lockande ut. Motiverat värde upprepas vid 0,5 kronor.

Nya intäktsben drev försäljning över förväntan

Spelbolaget Starbreeze rapporterade en omsättning vid 57 mkr (27), motsvarande en tillväxt på 112%. Spelintäkter från PD2 och PD3 kom in på 11 respektive 23 mkr, i linje med vår prognos. Omsättningen överträffade Analysguidens prognos och avvikelsen förklaras av högre intäkter från tredjepartsförläggningen efter lanseringen av Roboquest. Vi tror att tredjepartsförläggningen har goda möjligheter att generera hälsosamma intäkter framöver, vilket är positivt och i linje med Analysguidens investeringstes. Ebit- samt Ebitda-resultatet kom in på -23 (-12) respektive 48,5 mkr (4). Något svagare än vår prognos och förklaras av högre avskrivningar än väntat. Det operativa kassaflödet var starkt och uppgick till 78 mkr och efter genomförda spelinvesteringar ökade kassan till 387 mkr. Det gör att Starbreeze fortsatt framstår som ett välkapitaliserat bolag.

Stora uppdateringar bäddar för ett starkare H2

Starbreeze arbetar fortsatt med att öka intresset för PD3 genom initiativet ”Operations Medic Bag” (OMB). Med utgångspunkt i spelarbasens önskemål är ambitionen att fortsatt uppdatera spelets prestanda. Än är det tidigt att avgöra effekten från initiativet men ledningen uppger att spelarintresset börjar tillta, särskilt på konsol där spelaraktiviteten är högre än förväntat. Starbreeze har större planerade lanseringar under juni till september och förhoppningen är att det kan vända spelarintresset och ge ett positivt avtryck i nettoomsättningen framöver.

Lågt ställda förväntningar ger potential vid vändning

Överlag kom rapporten in hyfsat i linje med Analysguidens prognos. Omsättningen överträffade en aning medan kostnaderna ökade mer än väntat varpå resultatet pressades. Aktiemarknaden reagerade dock klart positivt på rapporten och handlade upp aktien över 20%. Dessförinnan hade aktien pressats kraftigt och det är tydligt att förväntningarna var lågt ställda. Efter rapporten upprepar vi vår omsättningsprognos men justerar upp våra kostnadsantaganden något. Det har dock ingen nämnvärd effekt på vår kassaflödesmodell varpå motiverat värde vid 0,5 kronor upprepas.Starbreeze har en mycket solid balansräkning och framgent kommer lejondelen av kapitalet allokeras till spelutveckling. Dessutom förväntar vi oss att en ny VD-presenteras inom kort men den tidigare uttalade strategin kommer mest troligt upprepas. Aktien då? Kortsiktigt saknas triggers men har man förtroende för Starbreeze som spelutvecklare framstår nuvarande värdering som låg. Inte minst med tanke på att bolagsvärdet är i paritet med nettokassan. Implicit innebär det att marknaden inte tillför något värde till bolaget befintliga spelportfölj, kommande lanseringar eller IP-rättigheter.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerSTAR A
Antal aktier142 303 908
P/s-tal0,77
P/e-tal1,74
Omsättning/aktie0,43
Vinst/aktie0,19
BörslistaSmall Cap
SektorTechnology
P/eget kapital0,54
Eget kapital/aktie0,61
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Starbreeze

Spelutvecklingsbolaget redovisar avsevärt förbättrad ebitda

Uppdragsanalys

2024-02-20: Att vända den negativa spelartrenden vore nyckeln till framgång.