Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Starbreeze

Starbreeze: Spelarintresset är nyckeln

Av Analysguiden
20 februari 20243 min lästid
Spelbolaget Starbreeze rapporterade en nettoomsättning som var en bit under Analysguidens prognos. Men aktien är under press och vänder den negativa spelartrenden finns god potential.

Låg spelaraktivitet pressade nettoomsättningen

Q4-rapporten kom in under Analysguidens förväntningar. Nettoomsättningen kom in på 69 mkr, motsvarande en tillväxt över 100% i årstakt. Men i spåren av lanseringen av PAYDAY 3 förväntade vi oss en nettoomsättning vid 108 mkr, där PAYDAY 3 ensamt skulle stå för 63 mkr. Försäljningen för PAYDAY 2 nådde inte heller upp till våra förväntningar. I den positiva vågskålen överraskade dock intäkterna från tredjepartspublicering positivt med 14 mkr i nettoomsättning, jämfört med förväntade 5 mkr. De låga spelintäkterna förklaras av ledningen att sentimentet kring PAYDAY 3 är lägre än väntat. Spelarbasen efterfrågar uppdateringar och Starbreeze arbetar med att säkerställa att PAYDAY 3 lever upp till förväntningarna.

Rustat för fortsatta investeringar i spelutveckling

På kostnadssidan var det inga större överraskningar. Resultatet i Q4 pressas dock av de låga intäkterna samt de höga planenliga avskrivningarna. I Q4 uppgick rörelseresultatet till -95 mkr, -20 justerat för avskrivningar. För helåret uppgick resultatet till 439 och 190 mkr på ebitda- respektive ebitnivå. Det var något lägre än våra prognoser på 444 och 206 mkr. Avvikelsen kan förklaras av att det fjärde kvartalet dels belastades av en lägre än väntat försäljning, dels väsentligt högre kostnader för externa spelservertjänster kopplat till lanseringen av PAYDAY 3. Starbreeze fortsätter att investera i spelutveckling. Med en robust nettokassa över 500 mkr (inklusive en utställd fordran för PAYDAY 3 på 157 mkr) framstår Starbreeze som ett välkapitaliserat bolag fastän spelintäkterna haltar något.

Avslutar ett högintensivt 2023

Starbreeze kan lägga ett högintensivt år bakom sig. Under 2023 har spelbolaget genomfört en stor övertecknad emission, betalat av och amorterat skulden till Digital Bros, skalat upp förlagsverksamheten, lanserat PAYDAY 3 och aviserat att nästa spel kommer baseras på det välkända varumärket Dungeons and Dragons. Framgent är ambitionen fortsatt att bredda intäktströmmarna bortom PAYDAY. Kortsiktigt bygger dock mycket på att Starbreeze lyckas vända den negativt spelartrenden. Misslyckas bolaget med detta står man sannolikt utan betydande intäkter fram tills lanseringen av Dungeons and Dragons år 2026. Den svaga försäljningen föranleder negativa prognosjusteringar. I nuläget är det svårt att finna en katalysator för aktien. En spelartrend som vänder uppåt skulle utgöra trigger men i dagsläget är det svårt att motivera. Starbreeze har dock lanserat ett åtgärdsprogram ”Operation Medic Bag” med syfte att lyssna till vad spelarna efterfrågar för få PAYDAY 3 tillbaka på banan under 2024. Efter prognosjusteringarna motiverar vår kassaflödesmodell en aktiekurs runt 0,5 kronor (0,8). Aktien är pressad men risken förefaller hög i dagsläget och för att se en tydlig uppsida krävs det att bolaget lyckas vända på det låga spelarintresset. Men ett skuldfritt bolag som äger ett välkänt ip, en pressad aktiekurs och en svag krona. För den spekulativa investeraren skulle Starbreeze kunna utgöra en uppköpskandidat.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerSTAR A
Antal aktier142 303 908
P/s-tal0,77
P/e-tal1,74
Omsättning/aktie0,43
Vinst/aktie0,19
BörslistaSmall Cap
SektorTechnology
P/eget kapital0,55
Eget kapital/aktie0,61
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Starbreeze

Uppdragsanalys

2024-05-16: Omsättningen kom i linje med förväntan och aktiemarknaden drog en lättnadens suck.

Spelutvecklingsbolaget redovisar avsevärt förbättrad ebitda