Aktiespararna

Experterna: Så blir de nya inflationssiffrorna

Av Elin Hanspers
8 juli 20242 min lästid
Fredag den 12 juli publiceras inflationssiffrorna för juni. Efter den oväntat höga majsiffran väntas nu inflationen ha sjunkit under inflationsmålet.

Såväl Nordea som Swedbank tror att inflationstakten mätt som KPIF kommer att landa på 1,5% i juni, ned från 2,3% i maj. Vidare väntas KPIF exklusive energi komma in på 2,5%, ned från 3,0% i maj - i linje med Riksbankens prognos.

”Vi ser en KPIF-inflation på 1,5% i juni, i linje med Riksbankens prognoser. Junisiffran markerar starten på en längre period med en inflation under 2%-målet, vilket öppnar dörren för räntesänkningar”, skriver Nordea i en kommentar.

Nordea ser en ränta på 2,75% vid årets slut och 2,50% i början av 2025, vilket indikerar en sänkning med 25 punkter vid varje penningpolitiskt möte detta år och ytterligare en sänkning i början av 2025. Detta är fler sänkningar än vad Riksbanken signalerat.

Banken skriver att uppgången i tjänstepriser, och då särskilt hotell och resor, under maj var tillfällig och att dessa priser kommer att normaliseras under kommande månader, även om även junisiffrorna väntas vara något förhöjda. Samtliga tre andra storbanker pekar också på en normalisering av tjänstepriserna.

Såväl Handelsbanken som SEB å sin sida tror att KPIF-inflationen kommer in på 1,6%. Handelsbanken ser vidare att KPIF exklusive energi kommer in på 2,6% medan SEB sållar sig till övriga storbanker och tror på 2,5%.

"Av tillfällig karaktär"

Swedbank tror att KPIF ligger under målet under hela året, medan KPI och KPIF exklusive energi väntas sjunka under 2% under hösten. Även SEB ser en KPIF-inflation under 2%-målet kommande månader, men Handelsbanken tror att det finns en möjlighet att inflationen kan komma att ligga över 2%-målen under resten av året.

”Den kraftiga nedgången är av tillfällig karaktär då en topp i energipriserna i juni 2023 innebär en hög jämförelsenivå för detta års KPIF-siffror för juni. I juli förväntar vi oss att KPIF-inflationen återgår till 2% och stannar där eller högre under resterande delen av 2024”, skriver Handelsbanken.

Handelsbanken tror också bara på två ytterligare räntesänkningar i år, medan Nordea, som syntes ovan, ser fyra räntesänkningar, och såväl Swedbank som SEB ser tre sänkningar i korten.

LÄS MER: Thedéen: Mer troligt med tre räntesänkningar än två

LÄS MER: Finansdepartementet: Kampen mot inflationen är vunnen

Dela med dig