Aktiespararna

Experterna oeniga om första räntesänkningen

Av Elin Hanspers
27 mars 20243 min lästid
Öhman fonders Lars Kristian Fest och Swedbanks Andreas Wallström.
Flera analytiker tolkar dagens Riksbanksbesked som något mjukare än väntat. Men när Riksbanken kan dra igång med sänkningarna råder det oenighet kring.

Under onsdagen kom Riksbankens räntebesked där man valde att lämna styrräntan oförändrad på 4,0% och uppdaterade räntebanan. I en kommentar skrev Riksbanken att ”[O]m inflationsutsikterna fortsätter att vara gynnsamma kan styrräntan troligen sänkas i maj eller juni.”

Många analytiker tolkar dagens besked som duvaktiga, däribland Swedbank, som noterar att den nya räntebanan har nedjusterats nämnvärt sedan novemberbeskedet. Den nya räntebanan indikerar 60% sannolikhet för en majsänkning och indikerar sammanlagt tre sänkningar under året med en ränta på 2,58% under första kvartalet 2027, noterar Swedbank.

Kan se bortom kronan

Vidare pekar banken på att Riksbanken var ”en aning avfärdande angående kronan”, vilket de pekar på kan innebära att Riksbanken kommer se bortom den svaga kronan och genomföra räntesänkningar, även om dessa sker innan andra centralbanker agerar.

”Vi väntar oss att Riksbanken sänker räntan i maj, innan Fed och ECB vilka vänta sänka i juni, och att Riksbanken kommer fortsätta att sänka i en snabb takt efter det. Inflationen och realekonomin indikerar båda att Riksbanken bör sänka först. Dagens besked från Riksbanken var överlag duvaktigt, vilket stöttar vår prognos", skriver Swedbank.

Bankerna oense om maj eller juni

Även Nordea kommenterar att Riksbanken öppnat dörren för en kommande sänkning i maj.

”Sammantaget är Riksbanken allt mer säker på att inflationen är under kontroll. Kronkursen är ett bekymmer för banken. Dock bör inte en kurs kring dagens nivå hindra banken från att agera i maj. Mycket talar för att andra centralbanker, inklusive ECB, kommer att sänka räntan i juni, vilket bör göra Riksbanken trygg nog att börja sänkningarna i maj”, skriver Nordea.

Även Handelsbanken noterar att Riksbankens besked var duvaktigare än väntat, men står ändå fast vid sin prognos om en sänkning först i juni.

Handelsbanken är inte själv i att tro om en sänkning i juni. Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman fonder, tror också på en första sänkning kommer i juni förutsatt att ECB sänker räntan först.

"Vi tror fortfarande att den första sänkningen kommer i juni förutsatt att ECB sänker före Riksbanken. Vi tror att ECB börja sänka sin styrränta i början av juni och att Riksbanken inleder sänkningscykeln vid sitt möte i slutet av juni. Det finns kronrisker med om Riksbanken skulle börja sänka före ECB", säger han i en kommentar.

LÄS MER: Riksbanken: Räntan kan troligen sänkas i maj eller juni

LÄS MER: Experterna om inflationen: Allt som glittrar är inte guld

Dela med dig