Aktiespararna

Storbankerna: Så blir inflationssiffrorna för mars

Av Elin Hanspers
5 april 20243 min lästid
Den 12 april kommer beskedet om hur inflationen har rört sig.
Fredag den 12 april publiceras inflationssiffrorna för mars. Det är det sista inflationsutfallet innan Riksbankens majmöte och kommer således att granskas noga för en vägledning om hur Riksbanken kommer att agera.

I sin senaste makroanalys skriver Swedbank att de räknar med fortsatt sjunkande inflationstal – särskilt vad gäller kärninflationen.

”Vi och Konjunkturinstitutet ser vissa nedsidesrisker till Riksbankens prognos, både i mars och på längre sikt. Kronans försvagningstrend är oroande, men den nuvarande kronkursen medför enbart måttliga inflationsrisker enligt våra beräkningar”, skriver de.

Inflationen enligt KPIF väntas ligga stilla på 2,5%, under Riksbankens prognos om 2,7%. KPIF exklusive energi väntas sjunka till 3,2%, mot Riksbankens prognos om 3,3% och KPI sjunka något till 4,4%. I februari landade KPI på 4,5% och KPIF exklusive energi på 3,5%.

Banken skriver att varuinflationen fortsätter att mattas av medan nedgången i tjänsteinflationen är flackare. Rörliga elpriser steg något under mars, men lägre priser på fasta och anvisade elavtal väntas agera som motpunkt. Samtidigt anses snabba avslut i hyresförhandlingarna göra boendeinflationen mer framtung.

Även Nordea tror att KPIF kommer in på 2,5% och KPIF exklusive energi på 3,2% i mars. Banken noterar oförändrade matpriser, ett lågt globalt kostnadstryck för bland annat livsmedel och en tidig påsk som höjde priset på paketresor. Bokrean anses samtidigt ha bidragit till sjunkande priser.

Även Nordea noterar att det största bekymret för en kommande räntesänkning är kronkursen.

”En kurs vid dagens nivå kommer troligtvis inte att indra räntesänkningar, men banken kan hålla räntan oförändrad om försvagningen fortsätter”, skriver de.

Företagens prissättning i fokus

SEB har en något lägre prognos för KPIF exklusive energi än Nordea och Swedbank, på 3,1%. För KPIF ligger prognosen, som för de andra, på 2,5%.

Handelsbanken går mot strömmen och har överlag högre prognoser för inflationen. Banken tror att KPIF kommer in på 2,6%, KPIF exklusive energi på 3,3% och KPI på 4,5%.

I sin inflationsprognos fokuserar även Handelsbanken på den försvagade kronan. Banken pekar att företagen ännu inte har börjat använda sina vinstmarginaler som stötdämpare och att så länge som företagen skyddar sina marginaler så kommer prischocker att påverka konsumentpriserna.

”Detta innebär att den nyliga försvagningen av kronan, och ytterligare försvagning framöver, är en allvarlig uppsidesrisk för inflationen”.

LÄS MER: Experterna om inflationen: Allt som glittrar är inte guld

LÄS MER: Riksbankschefen: Viss sannolikhet för en sänkning i maj

Dela med dig