Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Beijer Alma

Beijer Alma: God orderingång avslutar ett stabilt 2023

Av Analysguiden
20 februari 20243 min lästid
God orderingång avslutar ett stabilt 2023, vilket bådar gott inför 2024. Bolaget handlas fortsatt under sin genomsnittliga värdering för de senaste fem åren. Analysguiden upprepar sitt motiverade värde på 222 kronor.

Ökningen av omsättningen driven främst av förvärv

Orderingången för helåret steg med 23% till 6 993 (5 682) mkr. Den stigande orderingången under perioden kommer till stor del från förvärv, totalt 13%. Påverkan från valuta och organisk tillväxt stod för 2% respektive 8%. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 6 882 (5 866) mkr, en ökning med 17%. Även här var det främst förvärv som utgjorde majoriteten av uppgång, totalt 12%. Valuta stod för 2% medan den organiska tillväxten bidrog med 3%.

Mot slutet av året har utvecklingen varit blandad, men har över lag visat på goda volymer. Fortsatt går vissa kundsegment svagare, som byggrelaterat medan exempelvis medicinteknik går bra. Från och med det andra halvåret påverkades bolaget också av en viss marginal-press, främst i Centraleuropa men till viss del även i Norden. Det har bemötts med omstruktureringsåtgärder och besparingar, där bolaget tog en reserv på cirka 40 mkr i Lesjöfors under det tredje kvartalet.

Rörelseresultat uppgick till 941 (773) mkr inklusive kostnader av engångskaraktär på totalt 79 mkr. Dessa avser upplösning av Rysslandreserv 10 mkr, återläggning av tilläggsköpeskilling 216 mkr, omstruktureringsreserv för Lesjöfors -41 mkr och avyttring av Lesjöfors verksamhet Stumpp & Shüle -107 mkr.

Det justerade rörelseresultat blev därmed 863 (798) mkr. Netto-resultat slutade på 535 (540) mkr, motsvarande en vinst per aktie om 8,61 (8,73 ex Habia) kronor. Styrelsen förslår en höjd utdelning till 3,85 kronor per aktie, vilket var 10 öre mer per aktie än vad Analysguiden hade antagit.

Fyra förvärv och en avyttring

Under året har fyra förvärv genomförts. Lesjöfors förvärvade det holländska bolaget Amatec samt det amerikanska bolaget Tollman Spring Company. Även Beijer Tech genomförde två förvärv, svenska Botek och 72% av finska Finn Lamex. Samtidigt avyttrade Lesjöfors sitt tyska dotterbolag Stumpp & Shüle efter en strategisk genomgång. Avyttringen kommer framöver att minska den årliga omsättningen med cirka 200 mkr. Del av kvarvarande tilläggsköpeskillingar för Tollman Spring, Telform och John Evans’s Sons har återförts under året, totalt uppgående till 216 mkr. Kvarvarande skuldförda köpeskillingar uppgår till 283 mkr.

Upprepar vårt motiverade värde om 222 kr

Analysguiden räknar med en blandad utveckling under de kommande kvartalen samt ett fortsatt högt ränteläge, men att räntesänkningar kan påbörjas först under det andra halvåret 2024. Bolaget har i genomsnitt under de senaste fem åren handlats till en ev/ebit-multipel om 17 gånger, vilket vi tycker är rimligt. Baserat vår prognos för 2024 ger det ett oförändrat motiverat värde om 222 kr.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerBEIA B
Antal aktier53 735 400
P/s-tal1,87
P/e-tal24,8
Omsättning/aktie114,2
Vinst/aktie8,61
BörslistaMid Cap
SektorIndustrials
P/eget kapital3,31
Eget kapital/aktie64,57
Utdelning/aktie3,85
Direktavkastning1,8

Nyheter och analyser relaterade till Beijer Alma

Totalt tre köpråd denna vecka från tidningen

Uppdragsanalys

Beijer Alma överträffade Analysguidens förväntningar med en tillväxt som både var organisk och förvärvsdriven. Vi höjer motiverat värde till 228 kronor.

Uppdragsanalys

2024-04-16: Lägre omsättning väntas drivet av konjunktur och avyttring av dotterbolag.