Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Beijer Alma

Beijer Alma: Stabilt kvartal som slår förväntningarna

Av Analysguiden
29 april 20243 min lästid
Beijer Alma överträffade Analysguidens förväntningar med en tillväxt som både var organisk och förvärvsdriven. Orderingången fortsätter att vara stark. Under kvartalet förvärvade dotterbolaget Beijer Tech finska AVS Power med en omsättning runt 13 meur. Analysguiden höjer sitt motiverade värde till 228 kronor.

Tillväxten var både organisk och förvärvsdriven

Orderingången i kvartalet steg med 4% till 1 875 (1 808) mkr. Den ökande orderingången kommer till stor del från förvärv, totalt 7%. Påverkan från valuta och organisk tillväxt stod för 1% respektive -4%. Nettoomsättningen uppgick till 1 812 (1 693) mkr, en ökning med 7%. Uppgången var både förvärvsdriven (4%) och organisk (3%), medan valuta hade en neutral påverkan. Efterfrågan var på totalen stabil, men blandad inom bolagets diversifierande kundbas. Särskilt kunder fokuserade på fordonseftermarknad, medicinteknik och andra nischer visade på en stark tillväxt, medan efterfrågan likt tidigare kvartal, var svagare inom de breda industrisegmenten som uppvisade avtagande volymer.

Efterfrågan i Lesjöfors var blandad mellan geografier och kund-segment. Chassifjädrar som nu har högsäsong uppvisade en god tillväxt på samtliga marknader. Utvecklingen inom industrifjädrar var blandad, med en bra tillväxt i Norden, UK, USA och Asien men svagare i Centraleuropa. Inom Beijer Tech var efterfrågan stabil och i år har ett nytt affärsområde, Nischteknologier, tillkommit. Där var tillväxten mycket stark, drivet av de tidigare förvärv som gjorts. Övriga affärsområden visade på en svagare efterfrågan.

Rörelseresultat uppgick till 244 (243) mkr inklusive kostnader av engångskaraktär på totalt 2 (0) mkr. Engångsposten är hänförlig till ytterligare upplösning av Rysslandsreserven. Det justerade rörelse-resultat blev därmed 242 (243) mkr. Nettoresultat slutade på 155 (149) mkr, motsvarande en vinst per aktie, inklusive minoritetens del, om 2,57 (2,47) kronor.

Nytt förvärv i Finland av Beijer Tech

I slutet av februari har bolaget genomfört ett nytt förvärv. Det är Beijer Tech som har förvärvat det finska bolaget AVS Power Oy (AVS). AVS är en ledande finsk teknikgrossist och tillverkare av pneumatik, industriventiler och kompressorer. Bolaget omsätter cirka 13 meur årligen med god lönsamhet och har runt 30 anställda. Huvudkontoret ligger i Esbo med fem tillverknings- och försäljningsenheter utspridda i Finland. Det nya förvärvet kommer att ingå i affärsområdet Flödesteknik och kommer att vara ett bra komplement till PA Ventilers erbjudande på den finska marknaden.

Höjer vårt motiverade värde till 228 kr

Analysguiden räknar med en blandad utveckling under de kommande kvartalen samt ett fortsatt högt ränteläge, men att räntesänkningar kan påbörjas först under det andra halvåret 2024. Bolaget har i genomsnitt under de senaste fem åren handlats till en ev/ebit-multipel om 17 gånger, vilket vi tycker är rimligt. Baserat vår prognos för 2024 justerar vi vårt motiverade värde till 228 (222) kronor.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerBEIA B
Antal aktier53 735 400
P/s-tal1,94
P/e-tal25,67
Omsättning/aktie114,2
Vinst/aktie8,61
BörslistaMid Cap
SektorIndustrials
P/eget kapital3,42
Eget kapital/aktie64,57
Utdelning/aktie3,85
Direktavkastning1,74

Nyheter och analyser relaterade till Beijer Alma

Totalt tre köpråd denna vecka från tidningen

Uppdragsanalys

2024-04-16: Lägre omsättning väntas drivet av konjunktur och avyttring av dotterbolag.

Uppdragsanalys

2024-02-20: Aktien handla under sitt historiska genomsnitt. Motiverat värde på 222 kronor upprepas.