Aktiespararna

Två investmentbolag som lockar till köp

Av Cristofer Andersson
4 april 20236 min lästid
Cristofer Andersson är analytiker på Aktiespararna. .
Cristofer Anderson: Utdelningen är hög och aktierna har fortsatt klättra uppåt

I två tidigare artiklar (här och här) har investmentbolag noterade utanför Sveriges gränser avhandlas och då efterfrågan på fler varit stor presenteras ytterligare två. Ännu en gång besöker vi Frankrike, men också landar vi på en ny geografi - Kanada.

Vill du vara först med våra köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

”Creative and bold. Collective and pragmatic. Ambitious and responsible”. Det är med dessa ord som det franska investmentbolaget Eurazeo presenterar sig och sin strategi. Bolaget grundades 2001 och är en sammanslagning mellan tidigare Eufrance och Azeo. Fokus är främst på att äga, stötta och förädla onoterade bolag, men en viss del består även av noterade bolag. Ett exempel av en lyckad affär det italienska lyxbolaget Moncler, där Eurazeo var med och stöttade mellan 2013–2019. Investeringen återbetalade sig 4,8 gånger pengarna!

Förutom noterade och onoterade bolag bedriver man också verksamhet inom lån samt reella tillgångar, såsom fastigheter och andra objekt inom infrastruktur. Per 31 december bestod sistnämnda verksamhetsben av €2,3 miljarder investerat mot fysiska tillgångar samt €1,4 miljarder i fastigheter och övrig infrastruktur. Detta skall jämföras med de €24,2 miljarder bolaget har investerat i noterade, men framför allt onoterade bolag.

Eurazeo är verksamma på global basis och har kontor i Europa, Sydamerika, Indonesien samt Kina. Just nu expanderar investmentbolaget kraftigt i USA och ämnar befästa samt öka sin position på den geografin.

Höjt utdelningen nästan varje år

Utdelningar är en kvalitetsstämpel, men också kan desamma ses som ett sorts bevis på att bolaget tjänar pengar och att vinsterna inte enbart är siffror i ett dokument, utan något fysiskt som ges till delägarna. Sedan 2003, då Eurazeo började dela ut, har utdelningarna höjts vid varje räkenskapsår, om än att ingen utdelning genomfördes under coronaåret. Emellertid fick delägarna tillbaka delar av det årets utdelning året efter, likt fallet var i många andra bolag, inte minst de svenska sådana.

Utdelningstillväxten är imponerande och från 2003, då investmentbolaget delade ut €0,82 per aktie, har summan per aktie stigit till att år 2022 uppgå till €2,2, vilket motsvarar en procentuell ökning om 168,3 %. Den årliga utdelningstillväxten, som ett snitt, landar i och med dessa höjningar på 7,6 %.

Aktieägare har även fått ta del av en stigande kurs och från sammanslagningen 2001 och fram till och med senaste årsrapport har den stigit med cirka 185 procent.

Kanada och Brookfieldkoncernen

Ett något mer känt investmentbolag är kanadensiska Brookfield, som per definition är att betrakta som ett investmentbolag, om än att det skiljer sig från de svenska och europeiska sådana. Brookfieldkoncernen kan delas upp i flera ben, varav samtliga är underställda Brookfield Corporation. Huvuddelen är den ledande och övergripande handen bakom koncernens övriga delar, som är grön energi, infrastruktur, kapitalinvestering, försäkringar, krediter samt fastigheter.

Flera av dessa ben är noterade och på till exempel Avanza och Nordnet kan du välja att investera i just huvuddelen Brookfield Corporation, eller om du mer hellre bara vill ha exponering mot ett visst delsegment. Att välja mellan finns då Brookfield Renewable, Brookfield Infrastructure, Brookfield Insurance samt Brookfield Asset Management.

Erfaren ledning

En styrka i koncernen är dess mycket erfarna ledning, som år efter år visat att de kan skapa aktieägarevärde. Vd för hela koncernen sedan 2002 är Bruce Flatt, som även är vd för Brookfield Asset Management. Flatt har flera gånger prisats för sina insatser och bland annat blev han 2017 utsedd till årets vd av The Globe and Mail och året efter rankades han som den sextionde bästa vd:n i världen av Harvard Business Review. Vidare blev Flatt utsedd till ”one of Bloomberg’s 50 people who defined global busniess in 2019”.

Historik och utdelningar

Det är något bekymmersamt att kunna redogöra för Brookfield Corporations historia, då denna (huvud)del nyss skapats. Faktum är att huvuddelen fram till årsskiftet 2022–2023 hette Brookfield Asset Management (som numera är ett av delbenen). Om vi dock bortser från detta och studerar historiken de senaste tio åren framkommer att totalavkastningen, det vill säga kurstillväxt och återinvesterade utdelningar, uppgår till cirka 280 %. Den årliga avkastningen (CAGR) är för samma period cirka 13,9 %, vilket är över såväl svenska OMX SGI-index som det kanadensiska sådana.

Diversifiering och bred exponering

Att äga investmentbolag har många fördelar, vilka vi lyfte fram i den första delen i denna artikelserie. Förutom bra och kompetent ledning får du även en spridning mot allt via onoterade bolag till reella tillgångar, såsom fastigheter. Vidare får du även en exponering mot såväl olika geografier som valutor, vilket kan verka som en stöttande kudde om den svenska kronan skulle fortsätta försvagas.

Givet historiken från både Eurazeo och Brookfield finns all anledning för investerare att själva läsa på och analysera, för kan den återupprepas är det tacksamma positioner att hålla. Observera dock att historik inte är en garanti för framtida tillväxt.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärer i våra aktieportföljer och nyheter sammanfattade.

LÄS MER: Veckans aktie: Köp aktien i svackan - låg risk och hög utdelning

LÄS MER: Banken: Rabatten för hög - köp populära investmentbolaget

Aktietips

Dela med dig